EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Psihologs

Psihologs palīdz izglītojamiem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.


Drošība sociālajos tīklos

  

Psihologa galvenie darbības virzieni:

 1. Izglītojamā novērošana mācību procesā;
 2. Izglītojamā psiholoģiskā izpēte (personības attīstība; mācīšanās spējas; emocionālais stāvoklis; sociālās iemaņas; mācību vide un grupas psiholoģiskais mikroklimats; psiholoģiskais atbalsts krīzes situācijās, profesionālā motivācija);
 3. Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana psiholoģisko problēmu gadījumos;
 4. Ieteikumu izstrādāšana vecākiem un pedagogiem izglītojamo  psiholoģisko problēmu risināšanā;
 5. Psiholoģisko zināšanu popularizēšana.


Pusaudžu raksturīgākās problēmas, kuras var palīdzēt atrisināt psihologs:
 

 • Sekmju pasliktināšanās, nesekmība vai sistemātiska nodarbību kavēšana;
 • Pašdisciplīnas trūkums;
 • Adaptācijas grūtības jaunā mācību vidē;
 • Depresija un nomākts garastāvoklis;
 • Pārdzīvojumi, kas saistīti ar nesaskaņām vai nelaimēm ģimenē;
 • Domas par pašnāvību;
 • Pusaudžu un dzimumidentitātes problēmas;
 • Alkohola un narkotiku lietošana;
 • Neprasme plānot savu laiku;
 • Neticība savām spēkam;
 • Trauksmainība un bailes;
 • Zems pašvērtējums;
 • Karjeras jautājumi;
 • Uzvedības un disciplīnas problēmas;
 • Savstarpējo attiecību problēmas tehnikumā, ģimenē.

Konfidencialitāte.

Psihologam ir jāievēro profesionālās Ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti.
Psihologs Jurijs Stičinskis

pieņem audzēkņus un vecākus

Daugavpils Būvniecības tehnikumā

2. korpusā (dienesta viesnīcā), 328. kab. (3.stāvs).

Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni: 26890856.
Panākumu atslēga nereti slēpjas pašmotivācijā

17.05.2019