LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Projekti

Lai nodrošinātu Daugavpils Būvniecības tehnikuma stratēģiskajā attīstībā paredzēto mērķu un uzdevumu izpildi, izglītības iestādē tiek īstenoti dažādi projekti, kurus, atbilstoši galvenajam projekta īstenošanas mērķim, var iedalīt:

 • projekts profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai (SAM 8.5.2.);
 • projekts profesionālās izglītības iestādes efektīvai pārvaldībai un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidei (SAM 8.5.3.);
 • projekti audzēkņu mācību iespēju un kvalitātes uzlabošanai (SAM 8.3.4., SAM 8.3.5., SAM 8.5.1., SAM 7.2.1., Latvijas skolas soma);
 • projekts pieaugušo apmācībai (SAM 8.4.1.);
 • infrastruktūras modernizācijas projekti (SAM 8.1.3., SAM 4.2.1.);
 • mobilitātes projekti audzēkņiem, pedagogiem un administrācijas darbiniekiem (Erasmus+ KA1);
 • projekti izglītības procesa (satura) pilnveidošanai (Erasmus+ KA2).

Līdz šim iestādes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijai piesaistīts finansējums EUR  14 127 966 apmērā, t.sk.:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” EUR 9 419 349 apmērā (2.kārta, 3.1.1.1. aktivitāte);
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums ““Daugavpils Būvniecības tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”” EUR 4 081 341 apmērā;
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda”” EUR 289 860 apmērā; (SAM 4.2.1.);
 • Valsts budžeta finansējums Klimata Pārmaiņu un finanšu instrumenta projektā „IPĪV “Dagda” dienesta viesnīcas siltināšana” EUR 337 416 apmērā.

Papildus audzēkņu un pedagogu mobilitātēm Erasmus+  K1 un K2 aktivitāšu projektu ietvaros piesaistīts finansējums EUR 283 340 apmērā.
Daugavpils Būvniecības tehnikumam ir 32 sadarbības partneri 14 valstīs.