Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti

Lai nodrošinātu Daugavpils Būvniecības tehnikuma stratēģiskajā attīstībā paredzēto mērķu un uzdevumu izpildi, izglītības iestādē tiek īstenoti dažādi projekti, kurus, atbilstoši galvenajam projekta īstenošanas mērķim, var iedalīt:

 • projekts profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai (SAM 8.5.2.);
 • projekts profesionālās izglītības iestādes efektīvai pārvaldībai un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidei (SAM 8.5.3.);
 • projekti audzēkņu mācību iespēju un kvalitātes uzlabošanai (SAM 8.3.4., SAM 8.3.5., SAM 8.5.1., SAM 7.2.1., Latvijas skolas soma);
 • projekts pieaugušo apmācībai (SAM 8.4.1.);
 • infrastruktūras modernizācijas projekti (SAM 8.1.3., SAM 4.2.1.);
 • mobilitātes projekti audzēkņiem, pedagogiem un administrācijas darbiniekiem (Erasmus+ KA1);
 • projekti izglītības procesa (satura) pilnveidošanai (Erasmus+ KA2).

Līdz šim iestādes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijai piesaistīts finansējums EUR  14 127 966 apmērā, t.sk.:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” EUR 9 419 349 apmērā (2.kārta, 3.1.1.1. aktivitāte);
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums ““Daugavpils Būvniecības tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”” EUR 4 081 341 apmērā;
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda”” EUR 289 860 apmērā; (SAM 4.2.1.);
 • Valsts budžeta finansējums Klimata Pārmaiņu un finanšu instrumenta projektā „IPĪV “Dagda” dienesta viesnīcas siltināšana” EUR 337 416 apmērā.

Papildus audzēkņu un pedagogu mobilitātēm Erasmus+  K1 un K2 aktivitāšu projektu ietvaros piesaistīts finansējums EUR 283 340 apmērā.
Daugavpils Būvniecības tehnikumam ir 32 sadarbības partneri 14 valstīs.

Starptautiskie sadarbības partneri

Balkrievija

Polotsk State University

Polockas valsts universitāte

www.psu.by

Islande

Teaching Centre Smart Teachers Play More

Mācību centrs – gudrie skolotāji vairāk spēlējas

www.leikuradlaera.is

Kazahstāna

Higher College APEC PetroTechnic

Augstākā koledža APEC PetroTechnic

www.apec.edu.kz  

Lietuva

Vilnius Builders Training Centre

Viļņas Būvniecības mācību centrs

www.vsrc.lt


Vilnius Jeruzale Labour Market Training Centre

Viļņas Jeruzalemas darba tirgus mācību centrs

www.vjdrmc.lt


Vilnius College of Technologies and Design

Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledža

www.vtdko.lt


Lithuanian Construction Association

Lietuvas Būvnieku asociācija

www.statybininkai.lt


Marijampole VET Centre

Marijampoles profesionālās izglītības centrs

www.mprc.lt

Moldova

Public Institution Centre of Excellence in Constructions

Valsts institūcija būvniecības ekselences centrs

www.ccc.md

Polija

Artur Grottgers secondary school in Grybow

Artura Grottgera vispārējās vidējās izglītības licējs

www.logrybow.pl

Portugāle

Euroyouth Organisation

Euroyouth organizācija

www.euroyouth.org


European Projects Development Unipessoal (EPD)

Eiropas projektu attīstība Unipessoal (EPD)

www.epdmobility.com

Somija

Global Training Institute eduKarjala

Globālais mācību institūts eduKarjala

www.edukarjala.com

Turcija

iTeach International Training & Learning Institute

iTeach Starptautiskais mācīšanas un mācīšanās institūts

www.itl-institute.com