LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Daugavpils Būvniecības tehnikums saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: https://www.dbt.lv

Oficiālās statistikas tīmekļvietne - https://www.dbt.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālās statistikas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Navigācijas vizuālais fokuss nav redzams, t.i., katrs navigācijas elements nav izcelts – ierāmēts vai izgaismots.
  • Nav tastatūras piekļuves un tastatūras vizuālā nodrošinājuma.
  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai.
  • Tīmekļvietnes strukturējumā nav uzskaitīti visi virsraksti.
  • Ne viss tīmekļvietnē publicētās satura krāsu kontrasta koeficients ir vismaz 4,5:1.
  • teksta izmēru tālummaiņā lielāki kļūst arī attēli un citi vizuālie elementi. Visi teksta bloki ir redzami, bet nav brīvi lasām. Tīmekļvietnes aktīvie elementi nav fokusēti.
  • Ne vis video saturam nav pievienoti subtitri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Agris Gruntmanis, Linda Pūdāne

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://dbt.lv/upload/Pieklustamibas_izvertesanas_protokols.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk sazināties ar Komunikācijas un karjeras centra vadītāju Lindu Pūdāni, tel.: +371 65446296, e-pasts: linda.pudane@dbt.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: dbt@dbt.lv

Zvaniet: +371 65446296

Adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir datortīklu un datorsistēmu administrators Agris Gruntmanis, agris.gruntmanis@dbt.lv+371 65446296, 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020

Šo paziņojumu apstiprināja Ināra Ostrovska, Daugavpils Būvniecības tehnikums direktors.