Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs

Izglītības programmas nosaukums:

Metālapstrāde, profesionālā kvalifikācija Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

52 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, brīvdienas

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1647.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

82.35 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Iegūt zināšanas par programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.
 • Prast izveidot un ievadīt programmvadības metālapstrādes darbgaldu metāla vai kompozītmateriālu apstrādes darbu programmu un koriģēt apstrādes režīmu, izmantot instrumentus un izgatavot kontroldetaļu.
 • Spēt operatīvi veikt nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas un sniegt tehnisku atbalstu programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatoram.

Izglītības programmas saturs:

Metālu vai kompozītmateriālu apstrādes darbu pamatprocesi. Metāla vai kompozītmateriālu virsmas apstrāde. Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija. Programmvadības metālapstrādes darbgalda sagatavošana darbam. Frēzēšana ar programmvadības metālapstrādesdarbgaldu. Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu. Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošana uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem. Izgatavotās metāla vai kompozītmateriālu detaļas apstrāde. Metāla vai  kompozītmateriālu materiālu un saražotās produkcijas uzskaite. Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatora prakse. Programmvadības metālapstrādes darbgaldu programmas izveide. Paaugstinātas sarežģītības metāla vai kompozītmateriālu detaļu virpošana. Mašīnbūves materiāli. Metālu tehniskā apstrāde. Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāja prakse. Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis). Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis). Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis).

Izglītības programmas nosaukums:

Metālapstrāde, profesionālā kvalifikācija Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators

Izglītības programmas apjoms:

640 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

36 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, brīvdienas

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1080.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

54.00 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Iegūt zināšanas par programmvadības metālapstrādes darbgaldu ikdienas tehnisko apkopi un sagatavošanu tos darbam.
 • Prast lasīt un lietot dažāda veida tehnisko dokumentāciju, programmvadības metālapstrādes darbgaldu detaļu
 • apstrādes programmas.
 • Spēt veikt metāla vai kompozītmateriālu skaidas griešanas un cita veida darbus ar metālapstrādes darbu veikšanas iekārtām.

Izglītības programmas saturs:

Metālu vai kompozītmateriālu apstrādes darbu pamatprocesi. Metāla vai kompozītmateriālu virsmas apstrāde. Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija. Programmvadības metālapstrādes darbgalda sagatavošana darbam. Frēzēšana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu. Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu. Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošana uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem. Izgatavotās metāla vai kompozītmateriālu detaļas apstrāde. Metāla vai  kompozītmateriālu materiālu un saražotās produkcijas uzskaite. Mašīnbūves materiāli. Metālu tehniskā apstrāde. Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatora prakse. Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis). Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis). Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.līmenis).

Izglītības programmas nosaukums:

Zemes ierīcība, profesionālā kvalifikācija Mērniecības tehniķis

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

52 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, brīvdienas

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1817.80 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

90.85 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Iegūt zināšanas par kadastrālo, būvju un telpu uzmērīšanu, mērniecības procesā pielietojamiem mērinstrumentiem un mērierīcēm.
 • Prast apkopot un sistematizēt mērniecības procesā iegūtos datus.
 • Spēt, ievērojot darba vadītāja vai sertificēta mērnieka norādes, plānot un izpildīt ģeodēziskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības darbus, kā arī izstrādāt zemes konsolidācijas projektus un detālplānojumus.

Izglītības programmas saturs:

Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde. Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos. Ģeodēzisko darbu izpilde. Mērniecības priekšizpētes darbi. Mērniecības darbi. Mērījumu datu apkopošana un apstrāde. Kamerālo darbu veikšana. Zemes ierīcības dokumentācijas izstrādāšana. Grafiskās datu apstrādes metodes. Ēku un būvju uzmērīšana inventarizācijai. Tālizpētes pielietošana mērniecības darbos. Mērniecības tehniķa prakse. Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis). Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis). Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis). Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis).

Izglītības programmas nosaukums:

Būvniecība, profesionālā kvalifikācija Ģeotehnikas izpētes tehniķis

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

52 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, brīvdienas

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1549.40 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

77.47 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Iegūt zināšanas par ģeotehniskajām izpētes metodēm.
 • Prast sagatavot izpētes instrumentus un aprīkojumu darba procesam.
 • Spēt, ievērojot darba vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plānot un izpildīt darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem, un piedalīties ģeotehniskajos, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģiskajos un ģeoekoloģiskajos izpētes darbos.

Izglītības programmas saturs:

Būvniecības process un būvdarbu veidi. Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde. Ģeodēzisko darbu izpilde. Darba vides un darba procesu sagatavošana ģeotehniskās izpētes darbiem. Lauku izpētes darbu veikšana I. Lauku izpētes darbu veikšana II. Lauku izpētes materiālu nodošana. Hidroģeoloģisko novērojumu darbi. Ēku un būvju pamatu būvkonstrukciju apsekošana. Grunts testēšana laboratorijā. Speciālie ģeotehniskie darbi. Ģeotehnikas izpētes tehniķa prakse. Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis). Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis). Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis). Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)

Izglītības programmas nosaukums:

Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija Sausās būves montētājs

Izglītības programmas apjoms:

640 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

36 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, brīvdienas

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1016.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

50.80 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Iegūt zināšanas par sausās būves tehnoloģijām, sausās būves un apmetuma mašīnām, darbagaldiem un instrumentiem.
 • Prast plānot nepieciešamos resursus, aprēķināt materiālu patēriņu un darbietilpību.
 • Spēt saskaņā ar darba uzdevumu veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdu konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžas darbus ar sausās būves tehnoloģijām.

Izglītības programmas saturs:

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi. Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana. Ģeodēzisko darbu izpilde. Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana. Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža. Griestu sistēmu konstrukciju montāža. Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža. Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē. Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža. Grīdu sistēmu konstrukciju montāža. Ģipša apmetuma ierīkošana. Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža. Telpa-telpā sistēmas izbūve. Sausās būves montētāja prakse. Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis). Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis). Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.līmenis).

Izglītības programmas nosaukums:

Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija Betonētājs

Izglītības programmas apjoms:

640 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

36 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, brīvdienas

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1016.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

50.80 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Iegūt zināšanas par betonējamo konstrukciju izveidošanas un iestrādāšanas metodēm un tehnoloģiskās iekārtām, normatīvo aktu prasībām betonēšanas darbiem, izpildāmo betonēšanas darbu posmu kvalitātes prasībām.
 • Prast rasēt betonējamās konstrukcijas un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus un terminoloģiju, izmantot betonējamo konstrukciju sastāvdaļu specifikācijas, lasīt, saprast un ievērot izmantojamo būvizstrādājumu ražotāju instrukcijas.
 • Spēt saskaņā ar darba uzdevumu ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas darbus vai izgatavot betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē.

Izglītības programmas saturs:

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi. Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana. Ģeodēzisko darbu izpilde. Betonēšanas pamati. Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana. Betonēšanas darbu sagatavošana objektā. Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā. Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem. Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos. Būvkonstrukciju betonēšana objektā. Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē. Betona masas ražošana. Betona grīdu izbūve. Betona konstrukciju atjaunošana. Betonētāja prakse. Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis). Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. līmenis). Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. līmenis).


Daugavpils būvniecības tehnikumā 2018. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs. Viens no  galvenajiem Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī  organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa  “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Daugavpils būvniecības tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus par semināru un vebināru organizēšanu:
 • 2020. gada 28. janvārī - ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā.
 • 2020. gada 27. aprīlī - ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), kura darbības termiņš ir 5 gadi.
 • 2020. gada 14. maijā - ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, kura darbības termiņš ir 5 gadi
 • 2021. gada 24. martā - ar Valsts augu aizsardzības dienestu
 • 2021. gada 1. jūnijā – ar biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” par izglītības pasākumu programmu novērtēšanu, kura darbības termiņš ir 5 gadi.
Par semināriem, vebināriem Latvijas Būvinženieru Savienība, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība un Latvijas Arhitektu savienība piešķir kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliska iespēja paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni bezmaksas. 2020/2021 m.g. DBT Pieaugušo izglītības centrā profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 454 cilvēki, no tiem 64 ir būvinženieri, kuri ieinteresēti celt savu kvalifikācijas līmeni. 
Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Daugavpils būvniecības tehnikums ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.