EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Plesņa Inese
Pirmdiena (21.01.2019)
12:10 - 12:50 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
12:55 - 13:35 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
13:45 - 14:25 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
14:30 - 15:10 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
Otrdiena (22.01.2019)
8:30 - 9:10 Ekonomika 21 kab. Grupa: D-ES-17
9:15 - 9:55 Ekonomika 21 kab. Grupa: D-ES-17
10:05 - 10:45 Ekonomika 21 kab. Grupa: D-ES-17
10:50 - 11:30 Tirgzinības 21 kab. Grupa: D-ES-17
12:10 - 12:50 Ekonomika 21 kab. Grupa: D1-09
12:55 - 13:35 Ekonomika 21 kab. Grupa: D1-09
13:45 - 14:25 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (1 gads) D-023M/ESF
14:30 - 15:10 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (1 gads) D-023M/ESF
Trešdiena (23.01.2019)
14:30 - 15:10 Uzņēmējdarbības pamati 21 kab. Grupa: D-ES-16
Ceturtdiena (24.01.2019)
Piektdiena (25.01.2019)
Sestdiena (26.01.2019)
Svētdiena (27.01.2019)