EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Kampāne Sarmīte
Pirmdiena (18.11.2019)
Otrdiena (19.11.2019)
Trešdiena (20.11.2019)
8:30 - 9:10 Lietišķā saskarsme 1-304 kab. Grupa: D-ES-17
9:15 - 9:55 Lietišķā saskarsme 1-304 kab. Grupa: D-ES-17
10:05 - 10:45 Profesionālā saskarsme 1-304 kab. Grupa: D-AD-17
10:50 - 11:30 Profesionālā saskarsme 1-304 kab. Grupa: D-AD-17
12:10 - 12:50 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 1-208 kab. Grupa: D1-15
12:55 - 13:35 Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. līmenis) 1-208 kab. Grupa: D1-15
13:45 - 14:25 Lietišķā komunikācija 1-304 kab. Grupa: D-01
14:30 - 15:10 Lietišķā komunikācija 1-304 kab. Grupa: D-01
Ceturtdiena (21.11.2019)
Piektdiena (22.11.2019)
Sestdiena (23.11.2019)
Svētdiena (24.11.2019)