EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Gladeviča Lija
Pirmdiena (21.01.2019)
Otrdiena (22.01.2019)
8:30 - 9:10 Darba un vides aizsardz., būvn. darba likumdoš. 1-203 kab. Grupa: 4 - 33
9:15 - 9:55 Darba un vides aizsardz., būvn. darba likumdoš. 1-203 kab. Grupa: 4 - 33
10:05 - 10:45 Darba un vides aizsardz., būvn. darba likumdoš. 1-203 kab. Grupa: 4 - 33
12:55 - 13:35 Audzināšanas stunda 1-203 kab. Grupa: 2 - 23
Trešdiena (23.01.2019)
10:05 - 10:45 Darba un vides aizsardz., būvn. darba likumdoš. 1-203 kab. Grupa: 4 - 33
12:10 - 12:50 Tehnisko zīmēj. un skiču izstrāde 1-213 kab. korp. Grupa: 1 - 33
16:45 - 17:25 Būvprojektēšanas pamati 1-213 kab. korp. Grupa: 05
17:30 - 18:10 Būvprojektēšanas pamati 1-213 kab. korp. Grupa: 05
18:15 - 18:55 Būvprojektēšanas pamati 1-213 kab. korp. Grupa: 05
Ceturtdiena (24.01.2019)
8:30 - 9:10 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 1-213 kab. Grupa: 1 - 33
9:15 - 9:55 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 1-213 kab. Grupa: 1 - 33
10:05 - 10:45 Audzināšanas stunda 1-209 kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Rasēšana 1-213 kab. Grupa: 1 - 04
12:55 - 13:35 Rasēšana 1-213 kab. Grupa: 1 - 04
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
17:30 - 18:10 Būvprojektēšanas pamati 1-213 kab. Grupa: 05
18:15 - 18:55 Būvprojektēšanas pamati 1-213 kab. Grupa: 05
19:00 - 19:40 Būvprojektēšanas pamati 1-213 kab. Grupa: 05
Piektdiena (25.01.2019)
8:30 - 9:10 Datorgrafika 1-213 kab. Grupa: 2 - 03
9:15 - 9:55 Datorgrafika 1-213 kab. Grupa: 2 - 03
10:05 - 10:45 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
Sestdiena (26.01.2019)
Svētdiena (27.01.2019)