EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Gabrāne Līga
Pirmdiena (21.01.2019)
8:30 - 9:10 Sanitārija un higiēna 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
8:30 - 9:10 Pārtikas preču zinības 22 kab. Grupa: D1-09
9:15 - 9:55 Sanitārija un higiēna 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
9:15 - 9:55 Pārtikas preču zinības 22 kab. Grupa: D1-09
10:05 - 10:45 Ražoš. organiz. konditorejā 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
10:50 - 11:30 Ražoš. organiz. konditorejā 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
Otrdiena (22.01.2019)
8:30 - 9:10 Ražoš. organiz. konditorejā 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
9:15 - 9:55 Ražoš. organiz. konditorejā 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
10:05 - 10:45 Pārtikas preču zinības 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
10:50 - 11:30 Pārtikas preču zinības 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
Trešdiena (23.01.2019)
10:50 - 11:30 Pr.m. Konditora darbi lab. kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
12:10 - 12:50 Viesu apkalpošanas orgnizācija 22 kab. Grupa: D-ES-16
12:55 - 13:35 Viesu apkalpošanas orgnizācija 22 kab. Grupa: D-ES-16
13:45 - 14:25 Konditor.izstr.noformēšana 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
14:30 - 15:10 Konditor.izstr.noformēšana 22 kab. Grupa: Konditora palīgs, D-09/ESF
Ceturtdiena (24.01.2019)
8:30 - 9:10 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 22 kab. Grupa: D-ES-17
9:15 - 9:55 Audzināšanas stunda 22 kab. Grupa: D-ES-17
12:10 - 12:50 Audzināšanas stunda 22 kab. Grupa: D-AD-17
12:55 - 13:35 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 22 kab. Grupa: D1-09
13:45 - 14:25 Sanitārija un higiēna 22 kab. Grupa: D1-09
14:30 - 15:10 Sanitārija un higiēna 22 kab. Grupa: D1-09
Piektdiena (25.01.2019)
10:05 - 10:45 Ēdin.uzņēm.darba organizācija 22 kab. Grupa: D-ES-16
10:50 - 11:30 Ēdin.uzņēm.darba organizācija 22 kab. Grupa: D-ES-16
12:10 - 12:50 Pr.m. Viesu apkalpošana 22 kab. Grupa: D-ES-16
12:55 - 13:35 Pr.m. Viesu apkalpošana 22 kab. Grupa: D-ES-16
13:45 - 14:25 Pr.m. Viesu apkalpošana 22 kab. Grupa: D-ES-16
14:30 - 15:10 Pr.m. Viesu apkalpošana 22 kab. Grupa: D-ES-16
Sestdiena (26.01.2019)
Svētdiena (27.01.2019)