EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Bulis Normunds
Pirmdiena (27.01.2020)
8:30 - 9:10 Pr.m. Būvmašīnas 3-206 kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Pr.m. Būvmašīnas 3-206 kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Pr.m. Būvmašīnas 3-206 kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Pr.m. Būvmašīnas 3-206 kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Tāmēšana 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
13:45 - 14:25 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
14:30 - 15:10 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
15:15 - 15:55 Apkures sistēmu apkalpoš. un uzturēš. 3-208 kab. Grupa: 0 - 23b
16:00 - 16:40 Apkures sistēmu apkalpoš. un uzturēš. 3-208 kab. Grupa: 0 - 23b
Otrdiena (28.01.2020)
8:30 - 9:10 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
9:15 - 9:55 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
10:05 - 10:45 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
10:50 - 11:30 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
12:10 - 12:50 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
12:55 - 13:35 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
14:30 - 15:10 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi 3-206 kab. Grupa: 2 - 23
Trešdiena (29.01.2020)
8:30 - 9:10 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
9:15 - 9:55 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
10:05 - 10:45 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
10:50 - 11:30 Cauruļvadu montāža 3-208 kab. Grupa: 1 - 23
12:10 - 12:50 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
Ceturtdiena (30.01.2020)
8:30 - 9:10 Tāmēšana 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Tāmēšana 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Tāmēšana 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Iekšejo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža 3-208 kab. Grupa: 2 - 23
12:10 - 12:50 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Pr.m. Inženiertīklu datorprojektēšana 1-213 kab. Grupa: 4 - 23
Piektdiena (31.01.2020)
8:30 - 9:10 Pr.m. Būvmašīnas 3-206 kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Pr.m. Būvmašīnas 3-206 kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 3-208 kab. Grupa: 2 - 23
10:50 - 11:30 Būvmašīnas 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Būvmašīnas 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Tāmēšana 3-208 kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Apkures sistēmu apkalpoš. un uzturēš. 3-208 kab. Grupa: 3 - 23
14:30 - 15:10 Apkures sistēmu apkalpoš. un uzturēš. 3-208 kab. Grupa: 3 - 23
Sestdiena (01.02.2020)
Svētdiena (02.02.2020)