EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
PAZIŅOJUMS!!! NO 13.03.2020 LĪDZ 09.06.2020 MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI! INFORMĀCIJAI SEKOT E-KLASĒ
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Bulis Normunds
Pirmdiena (01.06.2020)
8:30 - 9:10 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
8:30 - 9:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
9:15 - 9:55 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
10:05 - 10:45 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
10:50 - 11:30 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
12:10 - 12:50 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
12:55 - 13:35 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
13:45 - 14:25 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
14:30 - 15:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
15:15 - 15:55 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
16:00 - 16:40 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
16:45 - 17:25 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
17:30 - 18:10 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
18:15 - 18:55 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
19:00 - 19:40 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
19:45 - 20:25 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
20:30 - 21:10 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
Otrdiena (02.06.2020)
8:30 - 9:10 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
8:30 - 9:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
9:15 - 9:55 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
10:05 - 10:45 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
10:50 - 11:30 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
12:10 - 12:50 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
12:55 - 13:35 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
13:45 - 14:25 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Cauruļvadu montāža kab. korp. Grupa: 1 - 23
14:30 - 15:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
15:15 - 15:55 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
16:00 - 16:40 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
16:45 - 17:25 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
17:30 - 18:10 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
18:15 - 18:55 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
19:00 - 19:40 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
19:45 - 20:25 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
20:30 - 21:10 Inženeirkom. ierīkoš. un uzturēš. plānoš. un organizēš. kab. korp. Grupa: 0-23
Trešdiena (03.06.2020)
8:30 - 9:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
15:15 - 15:55 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
16:00 - 16:40 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
16:45 - 17:25 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
17:30 - 18:10 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
18:15 - 18:55 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
19:00 - 19:40 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
19:45 - 20:25 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
20:30 - 21:10 Inženierkom. mont. un uzturēšanas vadīš. un kontrole kab. korp. Grupa: 0-23
Ceturtdiena (04.06.2020)
8:30 - 9:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
Piektdiena (05.06.2020)
8:30 - 9:10 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
8:30 - 9:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
9:15 - 9:55 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
9:15 - 9:55 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:05 - 10:45 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
10:05 - 10:45 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
10:50 - 11:30 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
10:50 - 11:30 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:10 - 12:50 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
12:10 - 12:50 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
12:55 - 13:35 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
12:55 - 13:35 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
13:45 - 14:25 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
13:45 - 14:25 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
14:30 - 15:10 Pr.m. Inženierkomunikāciju montāžas darbi kab. korp. Grupa: 2 - 23
14:30 - 15:10 Kvalifikācijas prakse kab. Grupa: 4 - 23
Sestdiena (06.06.2020)
Svētdiena (07.06.2020)