EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Bogrecs Valdis
Pirmdiena (21.01.2019)
10:50 - 11:30 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-AD-17
12:10 - 12:50 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-AD-17
12:55 - 13:35 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-AD-17
13:45 - 14:25 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-AD-17
14:30 - 15:10 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-AD-17
Otrdiena (22.01.2019)
Trešdiena (23.01.2019)
8:30 - 9:10 Pr.m. Mūrēšanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
9:15 - 9:55 Pr.m. Mūrnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
10:05 - 10:45 Pr.m. Mūrnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
10:50 - 11:30 Pr.m. Mūrēšanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
12:10 - 12:50 Pr.m. Mūrēšanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
12:55 - 13:35 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
13:45 - 14:25 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
14:30 - 15:10 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
Ceturtdiena (24.01.2019)
8:30 - 9:10 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
9:15 - 9:55 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
10:05 - 10:45 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
10:50 - 11:30 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
12:10 - 12:50 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
12:55 - 13:35 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
13:45 - 14:25 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
14:30 - 15:10 Pr.m. Podnieku darbi lab. kab. Grupa: D-01
Piektdiena (25.01.2019)
8:30 - 9:10 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
9:15 - 9:55 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
10:05 - 10:45 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
10:50 - 11:30 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
12:10 - 12:50 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
12:55 - 13:35 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
13:45 - 14:25 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
14:30 - 15:10 Pr.m. Apmešanas darbi lab. kab. Grupa: D-01
Sestdiena (26.01.2019)
Svētdiena (27.01.2019)