LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
!!Svarīga informācija audzēkņiem!!
Sākums \ Pedagogiem2020.gada janvārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika izveidots Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centrs (MAC), kas veic metodiskā darba vadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei.

Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centra dalībnieki: