Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

Latgales industriālais tehnikums

pasākumi 27.03. – 31.03.2022.

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

27.03.-31.03.

Vizītes Daugavpils skolās, ar mērķi piesaistīt potenciālos izglītojamos

D. Maļinovska

27.03.-31.03.

Audzināšanas stundas "Kāpēc putniem nepieciešama cilvēku aizsardzība un palīdzība?"

V.Mamedova, gr.audzinātāji

27.03. plkst. 10.00

VISC Darba grupas sanāksme par Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena “Ceļu būvtehniķis” praktiskās daļas uzdevumu aktualizāciju

 Microsoft Teams

I. Pujate

27.03.

plkst. 12:30

Tikšanās ar LDDK SAM 8.5.1. projekta vadītāju J. Vjaksi

I. Ostrovska,

J. Fedosejeva

27.03.-06.04.

Literatūras izstāde “Visi putni dziedāt dzied...”. 1.aprīlis – Starptautiskā Putnu diena

LIT bibliotēka

J.Sokolova

13.-31.03.

Materiālu izstāde „Izturēt, izdzīvot, atgriezties, pastāstīt… 1949.gada 25.marta deportāciju atceroties”

KKC

J.Sokolova, N.Leončuka

13.-31.03.

pēc stundu saraksta

Audzināšanas, vēstures, sociālzinību stundas “Izturēt, izdzīvot, atgriezties, pastāstīt… 1949.gada 25.marta deportāciju atceroties”

KKC

N.Leončuka, J.Sokolova

28.03. 3.st.laikā

Biologa Ronalda Krama lekcija par ornotoloģiju.

Aktu zāle

V.Mamedova

28.03.

plkst.10.00

Dalība NEP sapulcē par izglītības programmas “Transportbūvju būvtehniķis” nosaukuma maiņu u.c.

(attālināti)

I.Pujate

T.Balašova

28.03.

plkst. 12.00

 

Praktiskās olimpiādes matemātikā uzvarētāju apbalvošana (LIT bibliotēkā)

A.Pučinskis

E.Drelinga

28.03.

plkst.15.15

Būvniecības nodaļas MK sēde (kab. 3-205)

I.Pujate

T.Balašova

28.03.

plkst. 15:20.

Konkurss “Ieskats autotransporta attīstības vēsturē”

quizizz.com, KKC

J.Sokolova

29.03.

plkst 10:00

Ekskursija pa tehnikumu pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem

D. Maļinovska

Nodaļu vadītāji

29.03.

plkst.17:30

Diskusijas aplis "Ceļā uz pašizaugsmi." KKC,

V.Mamedova., N.Aleksejevs

30.03.

plkst. 16:00

LNB kursa "Latvijas kultūras kanons astoņās nozarēs" 8.lekcija “Literatūras pieminekļi – latviešu valodas, kultūras un domāšanas konspekts”

ZOOM, KKC

J.Sokolova

30.03

Erudīcijas konkurss "Erudīts 2023"

N.Leončuka., A.Pučinskis

30.03.

plkst.15.30 – 17.00

Meistarklases 7.-9. kl. skolēniem Būvniecības nodaļā:

·         Dekoratīvā apdare kab. 3-203

·         Dažādu bruģa segumu ieklāšana kab.5-111

·         Ģipškartona apšuve kab.5-104

I.Pujate

I.Koluža

S.Lukjanskis

30.03.

plkst. 15.20

Dabaszinību un matemātikas mācību jomas MK (kab. 1-202)

P.Kalvāns

E.Drelinga

30.03.

plkst. 16:00

VISC Darba grupas sanāksme par profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu aktualizāciju profesionālajā kvalifikācijā “Ēku būvtehniķis” 

Microsoft Teams

J.Dobrovolskis

30.03.

plkst. 14.00 – 16.10

Dalība  speciālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku,  valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju seminārs Teams platformā

 

J.Savvina

O.Bogorodja

31.03.

plkst. 13.00

Tikšanās ar NEP pārstāvjiem par kvalifikācijas “Ainavu būvtehniķis” īstenošanu

I.Pujate

Z.Vingre

J.Savvina

S.Burlakova