LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

DBT logo

Daugavpils Būvniecības tehnikums

pasākumi 14.06. – 11.06.2021.

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

14.06.-16.08.

Izglītojamo uzņemšana  mācībām Daugavpils būvniecības tehnikumā, dokumentu klātienes iesniegšana

Uzņemšanas komisija

14.06.

Papildtermiņš centralizētā eksāmena Angļu valodā kārtošanai

G.Šukurova

15.06.

Sesijas eksāmens grupai 1-03 “Zīmešana, Gleznošana, Dizaina procesi”

O.Bogorodja

15.06. plkst.10:00

Sadarbības partnera, konventa locekļa SIA “XTM” vizīte Daugavpils būvniecības tehnikumā – Ziedojuma pasniegšana izglītības procesa nodrošināšanai

I.Ostrovska, O.Soročina, būvniecības nodaļa

16.06.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni:

Ceļu būvtehniķis, grupa 4-33;

Papildus PKE  Ainavu būvtehniķis

O.Bogorodja

16.06.

Papildtermiņš centralizētā eksāmena Latviešu valodā kārtošanai

G.Šukurova

16.06. plkst. 13:00-13:40

Daugavpils būvniecības tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas 2021. - 2027. gadam prezentēšana un aizstāvēšana Izglītības un zinātnes ministrijā

Zoom

O.Soročina, I.Ostrovska

16.06. plkst. 14:00

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas metodiskās komisijas sēde

N.Bulis

17.06.

Sesijas eksāmens grupai 03a „Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā”

O.Bogorodja

17.06. plkst. 13:00-15:00

Darba grupas sanāksme par epidemioloģisko prasību ievērošanu izglītības iestādēs ar 1.septembri

I.Ostrovska

18.06.

Papildtermiņš  centralizētā eksāmena Matematikā kārtošanai

G.Šukurova

18.06.

plkst. 14:00

Vasaras izlaidums grupām

4-15, Apdares darbu tehniķis;

4-33, Ceļu būvtehniķis;

Mācību daļa

17.06. plkst. 14:00

Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas komisijas sēde

M.Ločmelis

19.06.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens:

Arhitektūras tehniķis, grupa 4-04;

Autodiagnostiķis, grupa 4-02;

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), grupa 023T;

O.Bogorodja

 

14.06. – 18.06.

Izstāde “Jaunieguvumi”

DBT bibliotēka, DBT facebook lapa

J.Sokolova

14.06. – 25.06.

Izstāde “Līgo tradīcijas”

DBT bibliotēka

J.Sokolova