LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

DBT logo

Daugavpils Būvniecības tehnikums

pasākumi 16.05. – 20.05.2022.

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

16.-17.05
17.05.,
20.05

Centralizētie eksāmeni:

Angļu valodā

Latviešu  valodā

Matemātikā

G.Šukurova A.Bluka

17.05.
18.05.
19.05.
20.05.

Sesijas eksāmeni:
Gr. L0-23, Apkures sistēmu montāža
Gr.0 – 23, Apkures sistēmu montāža
Gr. L0-23, Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
Gr. 0 – 23, Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža

O.Bogorodja
N.Bulis
R.Vadzis
N.Tukišs
R.Vadzis

16.-20.05.

Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

DBT bibliotēka

J.Sokolova

17.05. plkst.13-16:00

IKVD tiešsaistes 2.kursa diena “Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē”

O.Soročina J.Fedosejeva

17.-19.05.

Izglītojamo dalība konkursā „Apdarnieks 2022”

Rīgas celtniecības koledžā

N.Apanoviča

18.05.plkst. 8:30-14:40

Mācību ekskursija grupai 1-04 (arhitektūras tehniķi, 1.kurss) uz Daugavpils cietoksni

O.Krumpāne

18.05. plkst.10-14:30

Vebinārs “Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole”

Zoom

A.Daugste

18.05. plkst. 15.30

Trešdienas tikšanās “Bibliotekārā pēcpusdiena ar lasītāju”

DBT bibliotēka

J.Sokolova

18.05. plkst. 14:00

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma organizētā metodiskās jomas  kvalifikācijas “Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis” darba grupas sanāksme

Google Meet

J.Savvina

19.05. plkst.11:00

Objekta „Daugavpils būvniecības tehnikuma multifunkcionālās halles 2.kārtas „Sporta zāles piebūve” un 4.kārtas „Metāla konstrukciju nojume un slīpā siena” būvsapulce

KKC

I.Laurena A.Isakovs

19.05.

Dalība Latvijas Dizaineru savienības rīkotajā seminārā “Dizaina brokastis kopā ar Sadolin un Pinotex

Akzo Hotel, Rīgā

S.Ignatāne Z.Pettere

11.05. - 12.06.

DBT pedagogu izstrādāto Metodisko izstrādņu skate

DBT bibliotēka

J.Savvina J.Sokolova

21.04. – 19.05.

Erasmus+ programmas projekta dalībnieku - 2 ceļu būvtehniķu un 2 inženiersistēmu būvtehniķu mācību prakse Novi Sonči (Polija). Piedalās pavadošās personas - profesionālās izglītības skolotājs Mārtiņš Vilcāns un pedagogs karjeras konsultants Darja Maļinovska.

I.Leonova
V.Baranovska