LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
UZŅEMŠANA 2021
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

DBT logo

Daugavpils Būvniecības tehnikums

pasākumi 01.03. – 05.03.2021.


Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

01.03. – 12.03.

Izstāde “Starp mums meitenēm runājot” (iepazīstina ar literatūru, kurā aprakstītas dažādas tēmas meitenēm – modes tendeces, frizūras, dekoratīvā kosmētika, rotaslietas u.c.)

Bibliotēka,, www.dbt.lv , DBT facebook lapa

J.Sokolova

01.03. – 12.03.

Izstāde “Jaunieguvumi”

Bibliotēka, www.dbt.lv , DBT facebook lapa

J.Sokolova

01.03. plkst.
11:00 – 13:00

RSU tiešsaistes Emocionālā atbalsta lekciju cikls. Kā pārvarēt depresīvu garastāvokli (doc. Artūrs Utināns)

Zoom

J.Stičinskis

01.03.
plkst. 15:00

Sapulce pedagogiem par izglītojamo sagatavošanu 2020./21.m.g. centralizētajiem eksāmeniem  ZOOM platformā

DBT Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

02.03 plkst.10:00

Sapulce par grupu 1-33, 1-35 izglītojamo mācību dinamiku

Audzināšanas un mācību daļa

02.03, 03.02. plkst. 12:00 – 14:00

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu karjeras konsultantu supervīzijas

Zoom

L.Pūdāne,

J.Viršuta

02.03., 03.03. plkst. 13.00-17.00

Seminārs “Vēstījuma vizualizēšana izglītības jomā” projekta SAM 8.5.3. ietvaros ZOOM platformā

J.Savvina,

E.Drelinga

02.03. plkst. 14:00

PIB ETF projekta mācību sesijas novadīšana par karjeras izglītību angļu valodā (I.Ostrovska, D.Vanaga)

Zoom, Konferenču telpā

I.Ostrovska,

I.Laurena,

L.Briede, 

L.Pūdāne

03.03. plkst.10:00-14:00

Vebinārs „Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole.”

J.Fedosejeva

03.03.

Sesijas eksāmens grupai 03 (Interjera dizaina speciālists) priekšmetā “Mākslas vēsture”

J.Savvina, O.Bogorodja

03.03.

Sesijas eksāmens grupai 1-23 (Inženierkomunikāciju tehniķis) priekšmetā “Cauruļvadu montāža”

N.Bulis, O.Bogorodja

03.03. plkst.14:00 -16:00

Daugavpils būvniecības tehnikuma stratēģiskā redzējuma prezentēšana

Zoom, Konferenču telpā

I.Ostrovska, O.Soročina

03.03. plkst. 15:00

Konkursa “SkillsLatvia 2021” Zoom sapulce ar VIAA pārstāvjiem par nomināciju “Skatlogu dizains un noformēšana”

I.Auzāne

03.03., 04.03. plkst.14:00 -18:00

Dalība profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes kursos "Lietišķā etiķete virtuālajā telpā"

Zoom

L.Briede

04.03. plkst.10:00

PIB ETF projekta mācību sesijas novadīšana par karjeras izglītību krievu valodā (I.Ostrovska, D.Vanaga)

Zoom, Konferenču telpā

I.Ostrovska,

I.Laurena, L.Briede, L.Pūdāne,

J.Kuzminova

04.03.
plkst.10:00

Sapulce par grupu 1-15, 1-23 izglītojamo mācību dinamiku

Audzināšanas un mācību daļa

04.03.
plkst. 14:00

Grupu audzinātāju sapulce

I.Rotjko

04.03.
plkst. 15.00

Seminārs IT rīku apguve 2.daļa: Kahoot – jautras aptaujas zināšanu pārbaudei ZOOM platformā

J.Savvina

05.03., plkst. 10:00-14:30

Vebinārs būvspeciālistiem “CEĻA KONSTRUKTĪVO KĀRTU KVALITĀTES KONTROLE”

J. Fedosejeva

05.03. plkst. 15:30-16:30

Sapulce ar fondu PLECS par pilotprojekta “EMU Skola” īstenošanu

Zoom

Audzināšanas daļa

24.02.- 05.03.

Konkurss izglītojamajiem „Atklāj savu talantu”

I.Rotjko