LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

DBT logo

Daugavpils Būvniecības tehnikums

pasākumi 19.04. – 23.04.2021.


Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

No 19.04.

Latvijas nacionālā teātra izrāde “Bille” grupām 3-33 un 2-23 projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros

S. Meļņikova

19.04. plkst. 13:00              

Profesionālās izglītības biedrības (PIB) valdes sēde

I.Ostrovska

19.04. – 30.04.

Izstāde “Darīt neticamo!” Latvijas bibliotēku nedēļas ietvaros

DBT bibliotēka

J.Sokolova

19. - 23.04.

Konkurss „Valodu pavasaris 2021”

N. Nagle

20.04. plkst. 13:30-14:15

Virtuālā ekskursija AS SWEDBANK „Risku vadība, atbilstības joma un juridiskais atbalsts grupām 2-15, 2-35

I.Rotjko, S.Sušinska

20.04. plkst.15:00     

Audzēkņu pašpārvaldes sēde

I.Rotjko

20.04. plkst.10:00                 

Profesionālās izglītības biedrības (PIB) sadarbībā ar ETF projektu, 3. koučinga sesija „Praktiskie ieteikumi DVB organizēšanai” angļu valodā

I.Laurena

21.04. 

Vizītes ar izglītojamiem sekmju izvērtēšanai

Audzināšanas daļa

21.04. plkst.11:00 -13:00  

Dalība Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras semināru ciklā “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”

Pašpārvalde

21.04. plkst.9:30-17:00  

Vebinārs “Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās.”

L.Pēterfelde

21.04. plkst. 15:00              

MASOC biedru gada kopsapulce

I.Ostrovska, O.Soročina

21.04 plkst. 16:00

Virtuālā ekskursija  „Prima tour” VEF kultūras pilī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros grupai 3-15

S. Meļņikova, I.Koluža

22.04. 

Sesijas eksāmens „Cauruļvadu montāža”, grupai 1-23

O.Bogorodja

22.04.             

Tikšanās ar izglītojamo vecākiem par audzēkņu sekmību

Audzināšanas daļa

22.04. plkst. 9:30-17:00                  

Vebinārs “ Jaunais standarts LVS 1061:2020 - Ģipša plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi.”

L.Pēterfelde

22.04. plkst. 10:00              

PIB sadarbībā ar ETF projekta 3. koučinga sesija „Praktiskie ieteikumi DVB organizēšanai” krievu valodā

I.Laurena

22.04. plkst.10-16:00

Kursu «Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē»

informatīvā nodarbība

L.Pūdāne

22.04. plkst. 15:00              

Grupu audzinātāju sapulce

I.Rotjko

22.04. plkst. 15:15

Valodu un literatūras mācību jomas MK

N. Nagle

22.04. plkst. 15:00-16:30

UNEVOC (Tehniskās un Profesionālās izglītības starptautiskais tīklojums) seminārs „Digitālās mācīšanās sociālie aspekti profesionālajā izglītībā”. 

L.Briede

22.-24.04.

 

“Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” RSU 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference

J. Stičinskis

22.04 plkst. 13:00

Virtuālā ekskursija “Vecrīgas Pētnieks” projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros grupai 1-02 

S. Meļņikova

N. Leončuka

23.04. plkst. 11.00 – 13.30

Dalība CFLA organizētajā seminārā „ES fondi: ko sola un nesīs nākotne?”

J.Kuzminova

23.04. plkst. 15:00

 

Būvniecības  nodaļas metodiskās komisijas sēde

I.Pujate, E.Ļehovs

23.04. plkst. 13:00-14:00    

Sadarbības līguma parakstīšana ar APEC Petro Technic koledžu Atirau Kazahstānā

I.Ostrovska
I.Laurena
J.Kuzminova

23.04. plkst. 15:30-16:30    

Tiešsaistes sapulce ar fondu PLECS par pilotprojekta EMU Skola īstenošanu

Audzināšanas daļa

12.04. – 23.04.

Izstāde “Dārzkopja pavasaris” – padomi sējējiem un stādītājiem, saimniekiem

DBT bibliotēka,www.dbt.lv , DBT facebook lapa

J.Sokolova