Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Par mums \ Normatīvie dokumenti

Attālināto mācību organizēšanas kārtība

Attālināto mācību organizēšanas kārtība

Darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Noteikumi par datu subjekta tiesību realizēšanu

Noteikumi par datu subjekta tiesību realizēšanu

COVID-19

Kārtība mācību un audzināšanas procesa organizēšanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Instrukcija COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils būvniecības tehnikumā

Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils Būvniecības tehnikuma Dienesta viesnīcā

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Daugavpils būvniecības tehnikums nolikums

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēkas interneta lietošanas iekšējās kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Istabas un bloka kārtības kritēriji

Kārtības kritēriji