LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Nodarbinātības valsts aģentūras programmas

Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū

Sīkākā informācija par projektu:
www.nva.gov.lv         Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Alīna Daugste
2-104 kab.
tel. 65446296

e-pasts: alina.daugstee[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils