EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Mūžizglītība

NODARBĪBU GRAFIKS:

1. Grupa AG19-3566 "100K mod. - Datorzinības (bez priekšzināšanām)"

2. Grupa AG19-3920 "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvas gāzes vidē (MAG)"

Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū

Sīkākā informācija par projektu:
www.nva.gov.lv         Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra speciāliste
Laura Pēterfelde
2-104 kab.
tel. 26618948
e-pasts: laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils


Ja tev ir profesionālās zināšanas un pieredze, iegūsti profesionālo kvalifikāciju piesakoties Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Paaugstini kvalifikāciju un profesionālas prasmes apgūstot pieaugušo izglītības programmas:

Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra speciāliste 
Laura Pēterfelde
2-104 kab.
tel. 26618948
e-pasts: laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils