EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Mūžizglītība

NODARBĪBU GRAFIKS:

1. Grupa AG19-1017 Kvalifikācija “Apdares darbu strādnieks”


Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū

Sīkākā informācija par projektu:
www.nva.gov.lv         

Izmanto iespēju pilnveidot zināšanas un iegūt profesionālo kvalifikāciju projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros šādās pieaugušo izglītības programmās:

Valsts valodas izglītības programmas:

 • 1aK mod. - Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (150 stundas)
 • 2aK mod. - Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (150 stundas)
 • 3aK mod. - Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (150 stundas)

Svešvalodu un datorzinību izglītības programmas:

 • 100K mod. - Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 stundas)
 • 101K mod. - Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 stundas)
 • 67K mod. - Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (150 stundas)
 • 68K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) (100 stundas)
 • 69K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) (100 stundas)
 • 70K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) (100 stundas)
 • 93K mod. - Krievu valoda (bez priekšzināšanām) (150 stundas)
 • 94K mod. - Krievu valoda (ar priekšzināšanām) (150 stundas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • Ēku siltināšanas tehnoloģija (160 stundas)
 • Mazā biznesa organizēšana (160 stundas)

Profesionālās tālākizglītības programmas:

 • Apdares darbu strādnieks (640 stundas)
 • Gāzmetinātājs (OAW) (480 stundas)
 • Inženierkomunikāciju montētājs (640 stundas)
 • Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.akt. gāzes vidē (MAG) (480 stundas)
 • Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.inert. gāzes vidē (MIG) (480 stundas)
 • Lokmetinātājs metināš. ar volframa elektrodu inert. gāzes vidē (TIG) (480 stundas
 • Rokas lokmetinātājs (MMA) (480 stundas)

Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Alla Reča
2-104 kab.
tel. 22024889
e-pasts: alla.reca[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils
Pieaugušo izglītības centra speciāliste
Laura Pēterfelde
2-104 kab.
tel. 26618948
e-pasts: laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils


Ja tev ir profesionālās zināšanas un pieredze, iegūsti profesionālo kvalifikāciju piesakoties Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Paaugstini kvalifikāciju un profesionālas prasmes apgūstot pieaugušo izglītības programmas:

Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Alla Reča
2-104 kab.
tel. 22024889
e-pasts: alla.reca[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils
Pieaugušo izglītības centra speciāliste 
Laura Pēterfelde
2-104 kab.
tel. 26618948
e-pasts: laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils