EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
PAZIŅOJUMS!!! NO 13.03.2020 LĪDZ 09.06.2020 MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI! INFORMĀCIJAI SEKOT E-KLASĒ
Sākums \ Izglītība \ MūžizglītībaDaugavpils Būvniecības tehnikumā turpinās NVA apmācību kuponu pieņemšana profesionālās tālākizglītības  programmās “Apdares darbu strādnieks” ,“Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē ( MAG)”. Apmācību sākums 09.03.2020.

Kuponus var iesniegt Jātnieku ielā 87, Daugavpilī (2-104 kab.).

Kontaktinformācija:

Pieaugušo izglītības centra vadītāja Jeļena Fedosejeva

Tālr. 24400776, e-pasts jelena.fedosejeva@dbt.lv

Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū

Sīkākā informācija par projektu:
www.nva.gov.lv         Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra speciāliste
Laura Pēterfelde
2-104 kab.
tel. 26618948
e-pasts: laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils


Ja tev ir profesionālās zināšanas un pieredze, iegūsti profesionālo kvalifikāciju piesakoties Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Paaugstini kvalifikāciju un profesionālas prasmes apgūstot pieaugušo izglītības programmas:

Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra speciāliste 
Laura Pēterfelde
2-104 kab.
tel. 26618948
e-pasts: laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Jātnieku iela 87, Daugavpils