Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Kontakti

Kontaktinformācija

LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS

Jātnieku iela 87,
Daugavpils,LV-5410

lr.: 65446296

Fakss: 63794300
Mob. tālr. 28818932 (Mācību daļa)
E-pasts: dbt[at]dbt.lv

E-adrese


Pie mums var nokļūt ar autobusu Nr.  2., 3., 3C., 3B., 20., 20A., 2., 20B., 22., 23 vai ar tramvaju Nr.1 un Nr.2
Pietura: Jātnieku iela

 

Mūsu rekvizīti:
Latgales industriālais tehnikums
reģ. Nr. LV90000066069
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV27TREL215025103200B - Valsts budžets
konts LV33TREL2150251006000 – maksas pakalpojumiem, kā arī par isziņām, kopēšanu, dienesta viesnīcas pakalpojumiem – iepriekšējais 2020.gada budžeta programmai 02.01.00 piesaistīts konts


Direktors

Ināra Ostrovska
tel.: 65446296
e-pasts: inara.ostrovska[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 216. kab.


Direktora vietnieks mācību darba un audzināšanas jomā

Jeļena Fedosejeva
tel.: 65446296
e-pasts: jelena.fedosejeva[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 105. kab.


Direktora vietnieks attīstības un inovāciju jomā

Guntis Sprinģis
tel.: 65446296
e-pasts: guntis.springis[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 111. kab.


Mācību nodaļas vadītājs

Jeļena Vasiļjeva
tel.: 65446296
e-pasts: jelena.vasiljeva[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 208. kab..


Valsts pārbaudījumu vadītājs

Oksana Bogorodja
tel.: 65446296
e-pasts: oksana.bogorodja[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 107. kab.


Kvalifikācijas prakses un DVB mācību koordinators

Valentīna Gudovska
tel.: 65446296
e-pasts: valentina.gudovska[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 110. kab.


Centralizēto eksāmenu koordinators

Gunta Šukurova
tel.: 65446296
e-pasts: gunta.sukurova[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 208. kab.


Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītājs

Jolanta Savvina
tel.: 65446296
e-pasts: jolanta.savvina[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 112. kab.


Audzināšanas nodaļas koordinators

Veronika Mamedova
tel.: 65446296
e-pasts: veronika.mamedova[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 104. kab.

Sporta organizators

Juris Ozols
tel.: 65446296
e-pasts: juris.ozols[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 – 307.kab.

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Alīna Daugste
tel.: 65446296
e-pasts: alina.daugste[at]dbt.lv
Adrese: Varšavas iela 23, 101. kab.


IPĪV “Daugavgrīvas cietums” vadītājs

Jurijs Umbraško
tel.: 65446296
e-pasts: jurijs.umbrasko[at]dbt.lv
Adrese: Lielā iela 1, Daugavpilī


IPĪV “Dagda” vadītājs

Aina Bluka
tel.: 65681158
e-pasts: aina.bluka[at]dbt.lv
Adrese: Brīvības iela 3, Dagda


IPĪV “Ludza” vadītājs

Jolanta Lipska
tel.: 26159829
e-pasts: jolanta.lipska[at]dbt.lv
Adrese: P.Miglinīka iela 34a, Ludza


IPĪV “Višķi” vadītājs

Anita Lāčauniece
tel.: 65476051
e-pasts: anita.lacauniece[at]dbt.lv
Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads


Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas vadītājs

Normunds Bulis
tel.: 65446296
e-pasts: normunds.bulis[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 3 - 206. kab.


Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas vadītājs

Aigars Veliks
tel.: 65446296
e-pasts: aigars.veliks[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 4 - 109. kab.


Būvniecības nodaļas vadītājs

Inga Pujate
tel.: 65446296
e-pasts: inga.pujate[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 3 - 205. kab.


Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs

Valentīna Siņakova
tel.: 65446296
e-pasts: valentina.sinakova[at]dbt.lv
Jātnieku iela 87, 1 - 104. kab.


Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa vadītājs

Sarmīte Meļnikova
tel.: 65446296
e-pasts: sarmite.melnikova[at]dbt.lv
Adrese: Dagda, Brīvības iela 3, 28. kab. 


Lauksaimniecības nodaļas vadītājs

Irēna Putniņa
tel.: 65446296
e-pasts: irena.sipovica[at]dbt.lv
Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads


Finanšu nodaļas vadītājs

Valentīna Košeļonoka
tel.: 65446323
e-pasts:valentina.koselonoka[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 206. kab.


Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītājs

Inta Laurena
tel.: 65446296
e-pasts: inta.laurena[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 106. kab.


Tehniskās un apsaimniekošanas daļas vadītājs

Andrejs Isakovs
tel.: 65446296
e-pasts: andrejs.isakovs[at].dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 117.1 kab.


Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldnieks

Natālija Leikuma
tel.: 65446296
e-pasts: natalija.leikuma[at].dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 117.1 kab.


Dienesta viesnīcas vadītājs

Irina Andrejeva
tel.: 65446296
e-pasts: dienesta.viesnica[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 115. kab.


Jurists

Alla Oboleviča
tel.: 65446296
e-pasts: alla.obolevica[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 204. kab.


Iepirkumu speciālists

Ņikita Aleksejevs
tel.: 65446296
e-pasts: nikita.aleksejevs[at]dbt.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 5 - 103. kab. 

 Jautājumos par datu aizsardzību lūdzam kontaktēties ar datu aizsardzības speciālistu Raivis Grūbe,

  e-pasts raivis@grubesbirojs.lv