LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Kontakti

Kontaktinformācija

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS

Jātnieku iela 87,
Daugavpils,LV-5410

lr.: 65446296

Fakss: 63794300
Mob. tālr. 28818932 (Mācību daļa)
E-pasts: dbt[at]dbt.lv

E-adrese


Pie mums var nokļūt ar autobusu Nr.  2., 3., 3C., 3B., 20., 20A., 2., 20B., 22., 23 vai ar tramvaju Nr.1 un Nr.2
Pietura: Jātnieku iela

 

Mūsu rekvizīti:
Daugavpils būvniecības tehnikums
reģ. Nr. LV90000066069
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV27TREL215025103200B - Valsts budžets
konts LV33TREL2150251006000 – maksas pakalpojumiem, kā arī par isziņām, kopēšanu, dienesta viesnīcas pakalpojumiem – iepriekšējais 2020.gada budžeta programmai 02.01.00 piesaistīts konts

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Adrese

Direktors

Ināra Ostrovska

65446296

inara.ostrovska[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 216. kab.

Direktora vietnieks attīstības un inovāciju jomā

Oksana Soročina

65446296

oksana.sorocina[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 111. kab.

Direktora vietnieks mācību darba un audzināšanas jomā

Jeļena Fedosejeva

65446296

jelena.fedosejeva[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 113. kab.

Mācību daļas vadītājs

Oksana Bogorodja

65446296

oksana.bogorodja[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 107. kab.

Kvalifikācijas prakses un DVB mācību koordinators

Valentīna Gudovska

65446296

valentina.gudovska[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 110. kab.

Centralizēto eksāmenu koordinators

Gunta Šukurova

65446296

gunta.sukurova[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 208. kab.

Administratīvās nodaļas vadītājs

Igors Kožemjakins

65446296

igors.kozemjakins[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 214. kab.

 Personāla un lietvedības daļas vadītājs

Inna Bočarova

65446296

inna.bocarova[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 205. kab.

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītājs

Jolanta Savvina

65446296

jolanta.savvina[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 112. kab.

Komunikācijas un karjeras centra vadītājs

Linda Pūdāne

65446296

linda.pudane[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
Infocentrs

Audzināšanas daļas vadītājs

Inna Rotjko

65446296

inna.rotjko[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2-109. kab.

Sporta organizators

Juris Ozols

65446296

juris.ozols[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 – 307.kab.

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Alīna Daugste

65446296

alina.daugste[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 104. kab.

IPĪV “Daugavgrīvas cietums” vadītājs

Jurijs Umbraško

65446296

jurijs.umbrasko[at]
dbt.lv

Lielā iela 1, Daugavpilī

IPĪV “Dagda” vadītājs

Aina Bluka

65681158

aina.bluka[at]
dbt.lv

Brīvības iela 3, Dagda

IPĪV “Višķi” vadītājs

Anita Lāčauniece

65476051

anita.lacauniece[at]
dbt.lv

Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
nodaļas vadītājs

Normunds Bulis

65446296

normunds.bulis[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
3 - 206. kab.

Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas vadītājs

Māris Ločmelis

65446296

maris.locmelis[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
4 - 109. kab.

Būvniecības nodaļas vadītājs

Inga Pujate

65446296

inga.pujate[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
3 - 205. kab.

Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs

Valentīna Siņakova

65446296

valentina.sinakova[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 104. kab.

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa vadītājs

Sarmīte Meļnikova

65446296

sarmite.melnikova[at]
dbt.lv

28. kab. Brīvības iela 3, Dagda

Lauksaimniecības nodaļas vadītājs

Irēna Sipoviča

65446296

irena.sipovica[at]
dbt.lv

Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Finanšu nodaļas vadītājs

Valentīna Košeļonoka

65446323

valentina.koselonoka[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 206. kab.

Starptautiskās sadarbības un 
projektu nodaļas vadītājs

Inta Laurena

65446296

inta.laurena[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 106. kab.

Īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

Natālija Leikuma 65446296 natalija.leikuma[at].dbt.lv

Jātnieku iela 87,
5 - 103. kab.

Dienesta viesnīcas vadītājs

Irina Andrejeva

65446296

dienesta.viesnica[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 115. kab.

Jurists

65446296

Jātnieku iela 87,
2 - 105. kab.

Iepirkumu speciālists

Ņikita Aleksejevs

65446296

nikita.aleksejevs[at]
dbt.lv

Jātnieku iela 87,
5 - 103. kab.

 

 Jautājumos par datu aizsardzību lūdzam kontaktēties ar datu aizsardzības speciālistu Arnis Puksts,

  e-pasts arnis.puksts[at]topdpo.com