EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Kontakti

Kontaktinformācija

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS

Jātnieku iela 87,
Daugavpils,LV-5410

lr.: 65446296

Fakss: 63794300
Mob. tālr. 28818932
E-pasts: dbt
[at]dbt.lv


Pie mums var nokļūt ar autobusu Nr.  2., 3., 3C., 3B., 20., 20A., 2., 20B., 22., 23 vai ar tramvaju Nr.1 un Nr.2
Pietura: Jātnieku iela

 

Mūsu rekvizīti:
Daugavpils Būvniecības tehnikums
reģ. Nr. LV90000066069
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV33TREL2150251006000

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Adrese

Direktors

Ināra Ostrovska

inara.ostrovska[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 216. kab.

Direktora vietniece izglītības jomā

Oksana Soročina

oksana.sorocina[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 111. kab.

Direktora vietnieks mācību darba 
organizēšanā

Antons Bogačovs

antons.bogacovs[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 113. kab.

Centralizēto eksāmenu koordinators

Gunta Šukurova

gunta.sukurova[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 208. kab.

Praktisko un DVB mācību koordinators

Olga Čerņavska

olga.cernavska[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 110. kab.

Mācību nodaļas vadītāja

Oksana Bogorodja

oksana.bogorodja[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 110. kab.

Informācijas un metodiskā centra vadītāja

Jolanta Savvina

jolanta.savvina[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 112. kab.

Audzināšanas daļas vadītāja

Inese Ziediņa

inese.ziedina[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 332. kab.

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Alla Reča

alla.reca[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 104. kab.

IPĪV “Daugavgrīvas cietums” vadītājs

Staņislavs Plonišs

stanislavs.ploniss[at]dbt.lv

Lielā iela 1

IPĪV “Dagda” vadītāja p.i.


Tatjana Ņukša

tatjana.nuksa[at]dbt.lv

Brīvības iela 3, Dagda

IPĪV “Ludza” vadītājs

Anastasija Bartulāne

anastasija.bartulane[at]dbt.lv

1.maija iela16, Ludza

Būvniecības nodaļas vadītājs

Aleksandrs Boginskis

aleksandrs.boginskis[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
3 - 101. kab.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
nodaļas vadītājs

Normunds Bulis

normunds.bulis[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
3 - 206. kab.

Metināšanas nodaļas vadītājs

Toms Plinte

tomsplinte[at]inbox.lv

Jātnieku iela 87,
3 - 205. kab.

Autotransporta nodaļas vadītājs

Konstantins Sarans

konstantins.sarans[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
4 - 109. kab.

Ceļu būves nodaļas vadītāja

Inga Pujate

inga.pujate[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
3 - 205. kab.

Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītāja

Ineta Auzāne

ineta.auzane[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 104. kab.

Finanšu nodaļas vadītāja

Valentīna Košeļonoka

valentina.koselonoka[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 206. kab.

Projektu nodaļas vadītāja

Irīna Bakša

irina.baksa[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 107. kab.

Dienesta viesnīcas vadītāja

Irina Andrejeva

dienesta.viesnica[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 115. kab.

Sporta organizators

Juris Ozols

meistars87[at]inbox.lv

Jātnieku iela 87,
1 – 307.kab.

Saimniecības nodaļas vadītājs

Dainis Laizāns

dainis.laizans[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 109. kab.

Juriste

Olga Jeronoviča

olga.jeronovica[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
2 - 105. kab.

Administratīvās nodaļas vadītāja

Natālija Gržibovska

natalija.grzibovska[at]dbt.lv

Jātnieku iela 87,
1 - 205. kab.