LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Konkurss

RADOŠO DARBU UN MĀJASDARBU KONKURSS

Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskā komisija
Būvdarbu nodaļas metodiskā komisija
Būvniecības nodaļas metodiskā komisija
Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas metodiskā komisija
Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskā komisija
Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskā komisija
Valodu un komunikatīvo zinību metodiskā komisija