Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Karjera \ Aktualitātes

IPĪV “Višķi” audzēkņu tikšanās ar karjeras konsultantu

03.02.2022
 
Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV “Višķi” izglītības programmas “Lauksaimniecība” grupu V1-52 un V-052a audzēkņi 2.februārī tikās ar pedagogu karjeras konsultantu, lai akcentētu ne tikai karjeras atbalsta saņemšanas iespējas, bet arī praktiski darbotos, noskaidrojot, ko mūsdienās ietver jēdziens “karjera”, kā kļūt par veiksmīgu cilvēku visās dzīves jomās.

Grupas V-052a audzēkņi iepazinās ar informāciju, kur, kā un kādu karjeras atbalstu var saņemt, kā pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām. Audzēkņi iesaistījās pašizpētes procesā, pildot “Dzīves līdzsvara apli”, vērtējot šī brīža situāciju savā dzīvē, nosakot jomas, pie kurām vēl jāpiestrādā, lai dzīvē gūtu līdzsvaru.

Grupas V1-52 audzēkņi iesaistījās aktivitātēs “Es – uzņēmējs!?”. Caur spēli viņi interpretēja jēdzienus “uzņēmējs”, “pašnodarbinātais”, “algotais darbinieks”. Kad tika noskaidrotas uzņēmējam raksturīgās īpašības, audzēkņi veica pašizpēti, izvērtējot 10 ballu skalā, cik lielā mērā viņiem šobrīd piemīt šīs īpašības, kā arī iezīmēja tās īpašības, kuras vēl jāattīsta. Biežāk minētas tika stresa noturība, drosme uzņemties iniciatīvu, radošums, māka stratēģiski plānot.

Nodarbības noslēgumā audzēkņi veidoja kolāžu “Veiksmīgs uzņēmējs” un prezentēja to.

Vai katrs vēlas būt uzņēmējs? Viennozīmīgas atbildes nav, jo jaunieši saprot, ka tas nemaz nav tik vienkārši, taču ir iespējami, pakāpeniski attīstot dažādas prasmes un iemaņas.

Paldies audzēkņiem par aktīvu darbošanos un grupu audzinātājām Anitai Lāčauniecei un Zinaīdai Vingrei par sadarbību! Lai katram veiksmīgs savs karjeras ceļš!

 

Sagatavoja:

DBT pedagogs karjeras konsultants Ārija Šumeiko

« atpakaļ