Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Karjera \ Aktualitātes

Karjeras izglītības integrēšana vispārizglītojošajos mācību priekšmetos

09.02.2021
 

2020./2021.m.g. karjeras izglītībā viena no prioritātēm ir karjeras vadības prasmju integrēšana pilnveidotajā mācību saturā.

Jebkura mācību priekšmeta saturā ir iespējams iekļaut tādas karjeras vadības prasmes kā pašizpēte, darba pasaule, izglītības iespējas, lēmumu pieņemšana.

Tehnikuma karjeras konsultanti kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem uzsāka integrēto mācību stundu veidošanu un vadīšanu.

Tā 4.februārī notika integrētā nodarbība ekonomikā, kuru vadīja skolotāja Ilona Kuņicka sadarbībā ar pedagogu karjeras konsultantu Darju Maļinovsku. Integrētā stunda palīdz sasaistīt stundas tēmu ar praktiskajām un teorētiskajām karjeras vadīšanas iemaņām, tā palīdz saprast, kādā veidā mācību stundas var ietekmēt profesijas un izglītības izvēli. Ekonomikas stundā bija iespēja pārrunāt izglītojamo tālākizglītības iespējas, kā arī to,  kādā veidā augstākā izglītība var ietekmēt karjeras ceļu. Ekonomikas nodarbībā bija arī iespēja apskatīt darba tirgū pieprasītākās profesijas, vidējo darba samaksu dažādās nozarēs un citus noderīgus datus.

Toties 8.februārī tiešsaistes platformā Zoom mācību priekšmeta “Vēsture un sociālās zinātnes I” mācību stundu grupā 1-03 vadīja vēstures skolotāja Olita Ragele un pedagogs karjeras konsultants Ārija Šumeiko. 

Mācību stundas tēmā  “Laika un telpas izpratne jaunajos laikos. Lielie ģeogrāfiskie atklājumi” vēstures skolotāja akcentēja Lielo ģeogrāfisko atklājumu cēloņus, izmaiņas cilvēku domāšanā – laika un telpas uztveri pēc ģeogrāfiskajiem atklājumiem. Savukārt pedagogs karjeras konsultants ievadīja sarunu par laika un telpas interpretāciju dažādos laikmetos, kā arī par laika pārvaldību mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā. Izglītojamie veica laika pārvaldības testu, noskaidroja “laika zagļus”, apguva plānošanas prasmes un “2 minūšu likuma” iespējas.

Aizpildot aptauju par integrēto mācību stundu, izglītojamie atzina, ka laika pārvaldībai vēlami ieraksti plānotājā, kā arī laika plānošana mazina stresu un ļauj vairāk paveikt.

 

Pateicamies izglītojamajiem un mācību priekšmetu skolotājiem par aktīvu iesaistīšanos integrēto mācību stundu norisē un vadīšanā!

 

Sagatavoja:

pedagogi karjeras konsultanti

Ārija Šumeiko,

Darja Maļinovska

« atpakaļ