Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Karjera \ Aktualitātes

Karjeras izvēle - ieteikums audzināšanas darbam

01.02.2021
 

Audzināšanas daļa sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēku apkopojusi metodisko atbalstu grupu audzināšanas darbam.

Akcija „Ieteicamā literatūra un informācijas avoti audzināšanas darbam” iekļauj sešus šādus literatūras apkopojumus, kurus ikviens audzinātājs var izmantot organizējot audzināšanas stundas vai individuālo darbu ar audzēkņiem.

4. Karjeras izvēle

 

Apzīmējumi:

D – IPĪV “Dagda” bibliotēka

V – IPĪV “Višķi” bibliotēka

LCB – Latgales Centrālā bibliotēka

DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka

 

Nr.

Autors

Nosaukums

Gads

Anotācija

Pieejamība

DBT

LCB

DPIP

1.        

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm

2019

Karjeras izglītības programmas paraugs veidots kā atbalsta materiāls karjeras izglītības satura realizēšanai klases un mācību priekšmetu stundās, ārpusstundu pasākumos, interešu izglītībasnodarbībāsundarbāarvecākiem.

+

 

 

2.        

 

Karjeras plānotājs pamatskolēnam, vidusskolēnam: metodiskie ieteikumi

2007

Apkopoti metodiskie ieteikumi grupu un individuālajam darbam

 

+

 

3.        

 

Profesiju aprakstu katalogs

2007

2012

http://www.jsg.lv/wp-content/uploads/2009/02/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf

 

+

 

4.        

 

Profesiju klasifikators

 

http://oldlm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/profesiju-klasifikators

 

 

 

5.        

Akmeņkalna, Ilonda u.c.

Mērķtiecīga karjeras veidošana

2007

Mācību līdzeklis

 

+

 

6.        

Akmeņkalna, Ilonda u.c.

Mērķu sasniegšana

2007

Mācību metodika

 

+

 

7.        

Alens, Džons

Skolēnu izaugsmes veicināšana: palīgs klases audzinātājam

2000

Plānveidīga rokasgrāmata, kas piedāvā klases diskusiju tēmas.
Palīdz risināt skolēnu problēmas, kas saistītas ar zemu pašvērtējumu, vājām sociālām iemaņām, paškontroli un sociālo atbildību.

Paredzēta skolotājiem, skolu psihologiem un ikvienam, kas strādā ar bērnu kolektīviem.

Grāmatā apkopoti
64 tematiski stundu plāni par šādām tēmām:
1. Pašapziņas veidošana.
2. Emociju izpratne un paušana.
3. Draugu iegūšana un draudzības uzturēšana.
4. Rēķināšanās ar citiem.
5. Kā apgūt prasmi mācīties.
6. Kā izvirzīt mērķus.
7. Skolas gaitu uzsākšana.
8. Pašvērtējuma attīstība.
9. Emociju izpratne un paušana.
10. Attiecības starp vienaudžiem.
11. Kā labāk izprast vienaudžus.
12. Mācīšanās un pārbaudes darbu veikšanas iemaņu attīstīšana.
13. Pāreja uz pamatskolu.
14. Pāreja uz vidusskolu.

D

 

 

8.        

Apele, Antonija

Prasme runāt publiski

2011

Latvijas radio režisore un runas pedagoģe Antonija Apele (1932) dzimusi Latgalē, jaunībā sapņojusi kļūt par pianisti, absolvējusi Svešvalodu fakultāti, 1958. gadā iestājusies Teātra fakultātes režisoros, četrus skaistus gadus strādājusi Liepājas teātrī, bet mūža lielāko daļu – Latvijas radio. Viņa ir aptuveni pusotra simta radioiestudējumu režisore. Antonija Apele ir nenogurstoša runas pedagoģe – vairāku paaudžu aktieri, žurnālisti, televīzijas un radio diktori un pat dažs ministrs ir Antonijas Apeles audzēkņi.

+

D

+

 

9.        

Bakingems, Markuss

6 soļi ceļā uz izciliem rezultātiem: nosaki savas stiprās puses un liec tām strādāt

2010

Grāmata palīdzēs jums rast atbildi uz jautājumu: "Kādas ir manas stiprās puses, un kā es tās varu izmantot jau šodien?" Grāmata bagātīgi papildināta ar testiem un interaktīviem pielikumiem, kas palīdz noskaidrot stiprās puses, cik lielā mērā tās ikdienā tiek izmantotas un kā fokusēties uz tām, lai sasniegtu izcilus rezultātus un padarītu dzīvi piepildītāku un laimīgāku.

+

+

 

10.    

Baldiņš, Alvars; Raževa, Astrīda

Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē

2001

Grāmata sniedz klases audzinātāja darba sistēmas pamatmodeli audzēkņu pedagoģiskās izpētes jomā. Autori izklāsta vispārējās empīriskās un speciālās personības izpētes metodes. Grāmata ļaus sekmīgāk analizēt dažādas situācijas, noteikt skolēnu vērtību sistēmas un pašvērtējuma īpatnības, profesionālo ievirzi un citus būtiskus parametrus

 

+

+

11.    

Banksa, Džaneta u.c.

Karjeras veidošana grūtos laikos

2010

Vadītājiem ir jārīkojas pārdomāti un stratēģiski, veidojot savu karjeru ekonomiski grūtos laikos. Veiksmīgas karjeras vadīšanas pamatā ir pārdomāti lēmumi un plānošana. Šajā izdevumā gūsiet būtiskākos padomus, kas jums nepieciešami, lai uzturētu karjeru vēlamajā virzienā esošajos grūtajos laikos un turpmāk.

+

+

 

12.    

Beloraga, Gunta

Par ko kļūt?

2007

Darba lapas par profesijām

 

+

 

13.    

Daija, Zinta; Panasina, Irēna

Veido savu karjeru pats!

2000

https://www.yumpu.com/lv/document/read/41462160/veido-savu-karjeru-pats-nodarbinatabas-valsts-aaentara

Grāmata patstāvīgai profesijas izvēlei

 

+

 

14.    

Daiktere, Ineta

Mērķu izvirzīšana un sasniegšana

2007

Mācību līdzeklis

 

+

 

15.    

Daiktere, Ineta

Mērķu izvirzīšana un sasniegšana

2007

Mācību metodika

 

+

 

16.    

Dektereva, Natālija u.c.

Interesantas idejas klases audzinātājam

2008

Grāmata ir palīgs klases audzinātājam darbā ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Skolotājam tiek piedāvātas idejas klases stundu un vecāku sapulču organizēšanā, kuras realizējot notiek mijiedarbība starp skolotāju, skolēniem un vecākiem. Tas dod iespēju audzēkņiem pilnveidot sevi, veidojot savu personības portfolio. Tematu izvēlē autores pamatojas uz mūsdienu sabiedriskās dzīves aktualitātēm.

 

+

+

17.    

Denijs, Ričards

Prasme sazināties un uzstāties

2002

Saturā:

·         Kā panākt, ka jūs uzklausa un saprot?

·         Kā sagatavot runu un piesaistīt klausītājus?

·         Kā atstāt lielisku iespaidu?

·         Kā izdarīt to iedarbīgi un eleganti? ...

+

+

 

18.    

Ertelt, Bernd-Joachim; Šulcs,  Viljams

Karjeras konsultēšanas kompetences

2008

https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kompetences_2008.pdf

 

 

+

 

19.    

Gandapass, Radislavs

Kāmasūtra oratoram: desmit nodaļas par to, kā gūt un sagādāt maksimālu prieku un baudu, uzstājoties publiski

2008

Kāmasūtra oratoram. Desmit nodaļas par to, kā gūt un saglabāt maksimālu prieku un baudu uzstājoties publiski. Grāmatā "Kāmasūtra oratoram" galvenā uzmanība veltīta tādiem jautājumiem kā uztraukuma pārvarēšana, uzstāšanās struktūra, auditorijas uzmanības piesaistīšana un noturēšana, redzes kontakts, motorika. Grāmata paredzēta tiem, kuri organizē prezentācijas, uzstājas konferencēs un semināros, darbojas politikā un citās publiskās dzīves sfērās vai gatavojas to darīt nākotnē. Tā lieti noderēs arī skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, dažādu kolektīvu vadītājiem.

+

+

 

20.    

Grejs, Džons

Kā iegūt to, ko tu vēlies

2000

Autors sniedz padomus, kā

·         atklāt savas patiesas vēlmes un tās īstenot;

·         atbrīvoties no stresa;

·         attīstīt sevī nepieciešamību pēc panākumiem.

+

+

 

21.    

Jigău, Mihai

Karjeras konsultēšanas metodes

2009

https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf

 

 

 

 

22.    

Kenfīlds, Džeks

Panākumu principi: kā no turienes, kur esat, nokļūt tur, kur vēlaties būt

2012

Grāmata ir rokasgrāmata visiem, kas cenšas sasniegt profesionālos vai personiskos mērķus un piepildīt savus sapņus.

+

+

 

23.    

Korfīlda, Rebeka

Sekmīgas intervijas māksla: kā sevi parādīt vislabākajā gaismā

2001

Kā sevi parādīt vislabākajā gaismā. Prasme radīt par sevi labu iespaidu intervijā mūsdienās ir ļoti svarīga. Lai cik augsta karjeras pakāpe būtu sasniegta, ik pa laikam nākas nokļūt intervējamā lomā. Darba maiņa, paaugstinājums darbā vai apmācības kursi - tās ir tikai dažas no situācijām, par kurām šajā praktiskajā grāmatā varēsiet uzzināt, kā tajās izturēties līdzsvaroti un pārliecinoši. Grāmata ir koncentrēts un praktisks līdzeklis katram, kurš jūtas nedrošs pirms intervijas, un nepārvērtējams palīgs tiem, kuri vēlas uzlabot savu prasmi izturēties pārliecinoši.

+

+

 

24.    

Korna, Evita

Karjeras izglītība

2011

Tukuma 2. vidusskolas direktora vietniece E. Korna grāmatā apkopojusi teorētiskos materiālus un savu praktisko pieredzi, kas saistīta ar karjeras izglītību. Grāmatas pirmā daļa veltīta karjeras izglītības jēdzienam sociālajā un psiholoģiskajā skatījumā, bet otrā - karjeras izglītības plānošanai skolā. Grāmata palīdzēs labāk orientēties profesijas izvēlē un uzņēmējdarbībā.

 

+

+

25.    

Kovejs, Stīvens R.

Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi

2013

Efektīvi personības pārmaiņu principi. Autors apraksta ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumus un tehnikas šo paradumu apgūšanai. Autors uzsver: ja vēlaties dzīvē kaut ko mainīt, tad pirmām kārtām jāmaina sava attieksme un uzvedības vieds. Atšķirībā no daudziem citiem "panākumu guru" Kovejs uz cilvēka personību raugās holistiski - viņaprāt, patiesi panākumi nozīmē personiskās un profesionālās veiksmes līdzsvaru. Tāpēc šī grāmata ir par to, kā gūt labākus panākumus abās dzīves jomās, sekojot ētikas principu kompasam.

 

+

 

26.    

Kramiņš, Edgars

Runas prasme saziņā: monogrāfija par komunikatīvās kompetences veidošanos runas apguves procesā

2005

Komunikatīvās kompetences būtība un teorētiskie pamati ;

Runas prasmju attīstības iespējas un kritēriju pedagoģiskais aspekts ;

Runas prasmju attīstības dinamika pedagoģiskajā darbībā

+

+

 

27.    

Kramiņš, Edgars

Retorikas rokasgrāmata: runāsim skaidri, spilgi, iedarbīgi!

2016

Runas prasmju attīstīšana ir svarīgs cilvēka dzīves kvalitātes aspekts. Tāpēc šīs grāmatas mērķis ir akcentēt un rosināt retorikas pamatzināšanu apguvi un runas prasmju attīstību kā vidusskolēniem un viņu skolotājiem, tā arī studentiem, augstskolu lektoriem, žurnālistiem, diktoriem, aktieriem, dziedātājiem un citu profesiju pārstāvjiem, realizējot savas sociālās lomas sabiedrībā.
Grāmata ir noderīga ikvienam, kurš izjūt nepieciešamību attīstīt savas balss labskaņu, stabilizēt elpošanu un artikulāciju, pilnveidojot dikciju, likvidējot runas defektus, kaitīgos ieradumus un līdz ar paraverbāliem izteiksmju līdzekļiem apgūstot arī neverbālos izteiksmju līdzekļus atgriezeniskās saiknes veidošanai ar auditoriju.

+

+

 

28.    

Lemešonoka, Inta

Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā: rokasgrāmata skolotājiem

2018

Dr. paed. Inta Lemešonoka grāmatā dalās pieredzē, kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību procesā dažādos izglītības posmos kompetenču pieejā. Autore uzskata: “Par savas profesijas izvēli un pirmajiem soļiem karjeras veidošanā skolēniem būtu aktīvi jāsāk domāt jau sākumskolā, taču realitāte mēdz būt arī cita: vairums skolēnu tikai pamatskolas vai vidusskolas beigu posmā sāk nopietni domāt par nākotni un cenšas rast atbildi uz jautājumu “Ko darīt turpmāk?””
Grāmata būs lielisks palīgs pedagogiem, karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, arī pirmsskolas pedagogiem un interešu izglītības speciālistiem.

+

+

+

29.    

Mencels, Volfgangs

Retorika. Prasme brīvi un pārliecinoši runāt: rokasgrāmata

2002

Rokasgrāmata ar uzdevumiem un ieteikumiem, kā attīstīt publisko runu

+

D

+

 

30.    

Miķelsone, Brigita (atb. par izd.)

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata

2006

Apkopoti materiāli par karjeras izglītības veidošanu profesionālajās vidējās izglītības iestādēs, audzināšanas stundu plāni, darba lapas.

 

+

+

31.    

Miķelsone, Brigita (atb. par izd.)

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Darba burtnīca

2006

Darba burtnīca karjeras vadības prasmju apguvei profesionālajās vidējās izglītības iestādēs

 

+

+

32.    

Miķelsone, Brigita (atb. par izd.)

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei

2008

Pašizpētes literatūra interešu izpētei

 

+

 

33.    

Miķelsone, Velta Līvija

Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai

2014

V. L. Miķelsones grāmatā ievietotas četras grāmatas vienā: Socionika. Psihosofija. Es, vecāki, skolotāji. Laimei vajag divus. Autore lasītāju uzrunā personīgi. Grāmata ir aktuāla visu vecumu cilvēkiem, kuriem rūp harmoniskas attiecības. Tā dod ieskatu, kā tipu atšķirības ietekmē procesus kolektīvos un sabiedrībā, parādot katram savu unikālo lomu un pienesumu. Grāmata tiešām palīdz atrast sevi

+

+

+

34.    

Oganisjana, Karine

Uzņēmējspēja un uzņēmība

2012

Autore ir apkopojusi teoriju un praktisko pieredzi, kas saistīta ar jauno uzņēmēju audzināšanu skolās. Grāmatas pirmā nodaļa veltīta uzņēmējspējas un uzņēmības būtības izpētei. Tā palīdz lasītājiem atklāt cēloņsakarības, uz kurām balstās cilvēku vēlme pašiem veidot savu uzņēmējdarbību. Autore analizē galvenās teorijas un pieejas. Otrajā nodaļā tiek raksturots mācību process, kas veicina uzņēmējspēju un uzņēmību. Te autore izklāsta galvenos jauno uzņēmēju mācību principus. Pēdējā nodaļa ir veltīta teorijas praktiskajai aprobācijai. Pielikumā lasītāji atradīs dažādus materiālus praktiskajam darbam. Par aplūkoto tematu grāmatas autore ir aizstāvējusi disertāciju, rīkojusi seminārus un savus ieteikumus pārbaudījusi darbā ar skolēniem. Grāmata noderēs visiem skolotājiem, kas nodarbojas ar ekonomisko izglītību jebkurā izglītības pakāpē. Tā būs vērtīga arī studentiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība un ekonomiskās izglītības jautājumi.

+

+

+

35.    

Paszkowska-Rogacz, Anna  (red.)

Mans bērns izvēlas karjeru: inovatīvi metodisks materiāls

2010

https://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

Euroguidance programmas ietvaros Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izdevusi grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru”. Tā palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.
Grāmatas „Mans bērns izvēlas karjeru” I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru” ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.
II daļā „Vecāki – bērnu padomdevēji” grāmatas autori analizē vecāku un bērnu sadarbības modeļus. Šī daļa vairāk domāta pusaudžu vecākiem, jo tajā analizētās problēmas ir sevišķi aktuālas pusaudžu vecumā.

+

+

+

36.    

Pīvijs, R. Venss

Sociodinamiskā konsultēšana: praktiska pieeja nozīmes veidošanai

2011

https://viaa.gov.lv/files/news/727/38262_viaa_pivijs_2012_f.pdf

 

+

 

 

37.    

Rats, Toms

Cik pilns ir jūsu spainītis? Pozitīvas stratēģijas darbam un dzīvei

2006

Grāmata, kas jau dažas nedēļas pēc iznākšanas 2004. gada novembrī ierindojās ASV vispieprasītāko un atzinīgāk novērtēto biznesa / psiholoģijas grāmatu vidū un 2005.gadā kļuva par ietekmīgo izdevumu New York Times un BusinessWeek grāmatu-bestselleru Nr.1.
Grāmata ir balstīta uz vairāk nekā 50 gadus ilgušiem visaptverošiem pētījumiem psiholoģijā un dažādās organizācijās visā pasaulē.

+

D

+

+

38.    

Rubana, Inta Māra

Mācīties darot : interaktīvās mācības

2004

Mācību metodes; Interaktīvās mācības: lekcija, darbs grupās, prātavētra, dialogi, diskusijas, lomu spēles, projekta metode, mācību ekskursijas ...

 

+

 

39.    

Savicks, Marks

Dzīves plānošanas rokasgrāmata

2015

https://viaa.gov.lv/library/files/original/M.Savicks_Dzives_planosanas_rokasgramata.pdf

“Dzīves plānošanas rokasgrāmata” karjeras speciālistiem dos iespēju izkopt savu praksi, izmantojot dzīves plānošanas paņēmienus. Jūs varat gaidīt, ka tūdaļ izlasīsiet vēl vienu karjeras konsultēšanas teorijas grāmatu, vai gaidīt, ka veikli tiksiet pie jaunas metodikas ar anketām, taču šādas gaidas neattaisnosies. Rakstot šo grāmatu, autors – Marks Savicks – ir izvēlējies ceļu, kas ved no prakses un teoriju, nevis otrādi, tādējādi radot darbu, kas uzmanīgiem lasītājiem ļaus apgūt un iedzīvināt konsultācijās jaunas, praksē lietojamas metodes un tad nonākt pie teorijas dziļākas izpratnes un formulējumiem.

+

 

 

40.    

Savicks, Marks; Hārtungs, Pols

Mans karjeras stāsts: darba burtnīca

2012

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Savicka_darba_burtnica.pdf

Darba burtnīcu „Mans karjeras stāsts” var izmantot individuāli vai grupās. Tā virza refleksiju un palīdz izprast darba nozīmi un jēgu cilvēka dzīvē. Darba burtnīcā izmantotie autobiogrāfiskie karjeras konsultēšanas principi var palīdzēt pieņemt lēmumus saistībā ar pārmaiņām dzīvē, vai ar turpmāko karjeras ievirzi.

Pedagogi burtnīcu var izmantot karjeras izglītības programmas ietvaros vidusskolā vai augstskolā. Tā pilnveidos skolēnu vai studentu spēju izstāstīt, noklausīties un skaidrāk, ar lielāku izpratni pārveidot savu dzīves un topošās karjeras stāstu, lai to īstenotu mācībās un darbā.

Darba burtnīca papildina Euroguidance 2017. gada M. Savicka izdevumu “Dzīves plānošanas rokasgrāmata”.

+

 

 

41.    

Stabiņš, Juris; Pupiņš, Mihails

Ieteikumi karjeras veidošanai: māc. līdz. sociālajās zinātnēs

2008

Balstoties uz ilggadēja zinātniska un praktiska darba pieredzi, autori izveidojuši grāmatu, kas varētu palīdzēt darba meklēšanā un sākšanā.
Jebkura darba sākšana norisinās divos posmos.
Pirmkārt, apspriežot grāmatas ieceri, autori konstatēja, ka jebkura darba sākšana norisinās divos posmos. Pirmkārt, cilvēks cenšas iespējami objektīvi novērtēt sevi, savas iespējas, savas vajadzības un, balstoties uz šo izpratni, izvirza sev reālus tuvus un tālākus mērķus. Grāmatas pirmās četrās nodaļas ir veidotas tā, lai lasītājs varētu pavērot sevi it kā no malas, varētu patstāvīgi novērtēt savas iespējas un gatavību veikt noteiktus darbus.
Otrkārt, cilvēks meklē labāko praktisko iespēju, kā īstenot savus mērķus, atrod un izvērtē dažādus darba piedāvājumus, gatavojas pārliecinošai darba intervijai, dažkārt pieņem lēmumu sākt savu biznesu. Grāmatas pēdējās četrās nodaļās ir apkopti efektīvi un praksē pārbaudīti ieteikumi, kā meklēt darbu, sagatavot darba dzīves CV, sagatavoties rezultatīvai sarunai ar darba devēju. Atsevišķa nodaļa ir veltīta sava personīgā biznesa sākšanai.

 

+

+

42.    

Stabiņš, Juris; Pupiņš, Mihails

Darba meklēšanas un uzsākšanas noslēpumu atslēga: kā būt par savas dzīves saimnieku un uzsākt darbu, kuru vēlies

2008

Rokasgrāmatā apkopoti efektīvi un praksē pārbaudīti ieteikumi darba meklēšanai, darba biogrāfijas CV sagatavošanai, rezultatīvai sarunai ar darba devēju. Atsevišķa nodaļa ir veltīta sava personīgā biznesa uzsākšanai

 

+

 

43.    

Štainere Karīna (proj. vad.)

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu

2012

https://viaa.gov.lv/files/news/727/viaa_naviguide_interactive.pdf

 

+

 

 

44.    

Templers, Ričards

Veiksmīgas karjeras likumi: personiskās veiksmes formula

2007

Ja jūs patiešām vēlaties gūt panākumus un strauji kāpt augšup pa karjeras kāpnēm, tad nepietiek ar to, ka labi padarāt savu darbu. Ir nepieciešams vēl kaut kas. Jums ir jāpārzina veiksmīgas karjeras likumi.

 

+

 

45.    

VIAA

Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem –caur mācīšanos uz darbu

2010

https://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf

Praktiski piemēri no visas Eiropas

+

 

 

46.    

VIAA

Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi

2008

https://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēma sevī ietver trīs savstarpēji saistītas jomas: karjeras izglītību, karjeras konsultēšanu un karjeras pakalpojumus. Tādējādi grāmatas saturs atklāj šo jomu vēsturisko attīstību dažādos laika posmos, līdzekļus, konsultēšanas specifiku. Grāmatā ir astoņas savstarpēji saistītas un papildinošas nodaļas, kuras sniedz priekšstatu par karjeras atbalsta sistēmas ilgtspējīgu attīstību

 

+

 

47.    

VIAA

Karjeras izglītība skolā

2010

https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf

+

+

 

48.    

VIAA

Karjeras ziņas

 

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/

 

 

 

49.    

Павлевская, Сара (конс.)

Гид по выбору карьеры: иллюстрированное руководство по поиску профессии

2016

Выбрать профессию дело нелегкое, но невероятно интересное!
Особенно с «Гидом по выбору карьеры».
Книга состоит из разделов, посвященных различным сферам деятельности: искусству, спорту, медицине, строительству, информационным технологиям и др.
Они содержат множество популярных и редких профессий, о которых вы может быть и не догадывались.
Яркая инфографика позволяет легко схватить основную суть профессии, требуемых навыков и знаний.
Вы можете сосредоточиться на одной области и совершенствовать навыки для трудоустройства в выбранной сфере, или найти работу исходя из уже имеющихся умений и опыта.
Эта книга будет полезна как школьникам, так и специалистам, желающим поменять работу, но совершенно точно эта книга для людей ответственных за свое будущее.

+

 

 

« atpakaļ