Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Karjera \ Aktualitātes

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!”

26.11.2019
 

26.novembrī Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros  “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” I .

Ēdināšanas pakalpojumu, metālapstrādes, autotransporta un būvdarbu izglītības programmu audzēkņi tikās ar biedrības “Darītājiem” pārstāvi un papildināja savas zināšanas par prezentēšanas prasmju nozīmi darba tirgū, kuras nepieciešams attīstīt papildus apgūstamajai profesijai.

Biedrībai “Darītājiem” ir bagāta pieredze gan jauniešu personības attīstības, gan nepieciešamo dzīves prasmju un zināšanu veicināšanā.

Biedrības “Darītājiem” pārstāvis iepazīstināja ar sevis prezentēšanas principiem, audzēkņi apguva praktiskās iemaņas, tika runāts par personīgā tēla veidošanu.

Audzēkņi iesaistījās diskusijā par lēmumu pieņemšanas metodēm, mērķa izvirzīšanu un prioritātēm, izvirzot jautājumus “Kā mani lēmumi ietekmē manu karjeru? Kā es pieņemu lēmumus?  Kādi ir mani mērķi? Kāds kā profesionālis es gribētu būt? Kas šobrīd man ir svarīgs?” u.c.

Nodarbības vadītāja rosināti, audzēkņi izvirzīja galvenās tēzes par lēmumu pieņemšanu, sava tēla veidošanu un tā nozīmi, kā arī par savas karjeras vadību.

Nodarbības noslēgumā katrs audzēknis izveidoja savu rīcības plānu tuvākajām 24 stundām, mēnesim, gadam, trim gadiem.

Sagatavoja:

pedagogs karjeras konsultants Ārija Šumeiko


  
  

« atpakaļ