EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Karjera \ Karjeras atbalsts

Karjeras konsultācijas

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos pirmdienās un ceturtdienās - no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00, Saules ielā 7, 24. kab., 3. stāvs, tālr. 65407437, pedagoģe - karjeras konsultante Santa Čeirāne

Informācija: www.izglitiba.daugavpils.lv

Ar karjeras atbalstu un tālākizglītību saistīta informācija pieejama Daugavpils Būvniecības tehnikuma informācijas centrā, 1. stāvā.

Individuālajām karjeras konsultācijām Daugavpils Būvniecības tehnikumā var pieteikties sazinoties ar karjeras konsultanti:

Daugavpils Būvniecības tehnikums
Pedagogs karjeras konsultants
Linda Pūdāne
e-pasts: 
linda.pudane@dbt.lv
Tel.nr.: 29354095
Darba laiks: 8.30 – 17.00

IPĪV "Dagda", IPĪV "Ludza"
Pedagogs karjeras konsultants
Ārija Šumeiko
e-pasts: sumeiko_arija@inbox.lv
Ter. nr.: 26291834