Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Dagda \ Karjera

Iepazīsties ar DBT izglītības ceļvedi 2022

02.06.2022

 

 

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998).

Daugavpils Būvniecības tehnikumā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros audzēkņiem ir iespēja ņemt dalību dažādos pasākumos: meistarklasēs, personības izaugsmes nodarbībās, mācību ekskursijās uz uzņēmumiem un izglītības iestādēm, praktiskajās nodarbībās, tikties ar nozaru speciālistiem mācību iestādē un piedalīties citās aktivitātēs. Vairāk informācijas šeit!

Ar karjeras atbalstu un tālākizglītību saistīta informācija pieejama Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda” 1. stāvā.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda”audzēkņiem ir iespēja saņemt informāciju, daudzpusēju karjeras izglītību, ko veido grupu audzinātāji, pedagogs karjeras konsultants, profesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāji, kā arī iespēja saņemt individuālās karjeras konsultācijas.

Karjeras konsultēšanas laikā ir iespējams:

  • Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus;
  • Apgūt darba meklēšanas prasmes;
  • Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli;
  • Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju;
  • Izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu;
  • Plānot tālākizglītības ceļu.

Individuālajām karjeras konsultācijām Daugavpils Būvniecības tehnikuma programmu īstenošanas vietā “Dagda” var pieteikties sazinoties ar pedagogu karjeras konsultantu:

Ārija Šumeiko
e-pasts: 
sumeiko_arija@inbox.lv
Ter.nr.: 26291834