Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA2

"Videi draudzīgas (zaļās) apmācības izstrāde būvniecības nozares speciālistiem" ("Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector") Nr. 2019-1-LT01-KA202-060695

 

       

Projekta ietvaros tiks izstrādāti inovatīvi un efektīvi moduļi, sistēmas un apmācību aktivitātes, kas veicinās globālu videi draudzīgu darba kultūru. Projekta partneri dalīsies zināšanās un pieredzē, izstrādās inovatīvās mācību metodes un efektīvus publicitātes instrumentus.

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt videi draudzīgu darba kultūru būvniecības nozarē (1); palielināt kvalificēta darbaspēka piedāvājumu būvniecības nozarē, kur jūtams darbaspēka trūkums (2); palīdzēt novērst prasmju trūkumu, kā arī „zaļo” prasmju (iemaņu) deficītu, piedāvājot efektīvu apmācību (3).

Projekta tiešā mērķauditorija: pasniedzēji, kas apmāca topošos speciālistus būvniecības nozarē, profesionāļi, kas jau strādā būvniecības nozarē, būvniecības nozares uzņēmumu vadītāji.

Projekta netiešā mērķauditorija: būvuzņēmēji, kuru darbinieku kompetence šajā nozarē palīdzētu ietaupīt naudu; klienti, kas ir ieinteresēti būvuzņēmēju efektivitātes palielināšanā, lai pārdotu dārgākas ēkas, kas ir uzbūvētas, aizsargājot apkārtējo vidi; atkritumu šķirošanas darbinieki, kas nav ieinteresēti veikt šķirošanas darbus (ja celtnieki labi šķiro atkritumus, kas paliek pēc būvdarbiem, tad atkritumu šķirotājiem būs mazāk papildus darba un tas neprasīs papildus izmaksas).

Rezultātā: projekta dalībnieki gūs zināšanas par videi draudzīgas darba kultūras veidošanu būvniecības nozarē, tiks izveidota mūsdienīga digitālā apmācības programma, kā arī  izstrādātas un izdotas mācību grāmatas LT, LV, EE, ES un EN valodās.

Projekta koordinators: Viļņas Jeruzalemas darba tirgus mācību centrs (Lietuva)

Partneri: Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledža (Lietuva)Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva), Andalūzijas mācību centrs Inercia Digital S.L. (Spānija), Jervas apriņķa Profesionālās apmācības centrs (Igaunija), Latvijas Būvnieku asociācija (Latvija), Daugavpils Būvniecības tehnikums (Latvija).

Projekta kopējās izmaksas – 26 551,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 28 mēneši, 01.10.2019. – 31.01.2022.

Projekta intelektuālie rezultāti:

1. Ekspertu vadlīnijas būvniecības speciālistu apmācībai ilgtspējīgas jautājumos (EN valodā)

(Expert guidelines for construction specialists training on sustainability)

2. Būvniecības speciālistu pasniedzēju (apmācīšanas instruktoru) apmācības instrumenti, EN valodā (Construction specialists trainer training instruments)

Pieejams e-mācību platformā https://dgt4scs.inerciadigital.com/

  • 1.tēma - Terminoloģija (Definitions), Latvijas Būvnieku asociācija, Latvija
  • 2.tēma - Enerģijas patēriņš būves izmantošanas laikā (Energy consumption during use of construction works), Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledža, Lietuva
  • 3.tēma - Enerģijas patēriņš būvniecības laikā (Energy consumption during construction), Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledža, Lietuva
  • 4.tēma - Citu resursu izmantošana (Use of other resources in construction, use, repair and construction works), Daugavpils  būvniecības tehnikums, Latvija
  • 5.tēma - Videi draudzīgu būvizstrādājumu un palīgmateriālu izmantošana  (Use of environment friendly construction products and auxiliary materiāls), Latvijas Būvnieku asociācija, Latvija
  • 6.tēma - Atkritumu apsaimniekošana (Waste Management), Jervas apriņķa Profesionālās apmācības centrs, Igaunija
  • 7.tēma - Būvju izturīgums (Durability of construction works), Daugavpils  būvniecības tehnikums, Latvija
  • 8.tēma - Sociālā aktivitāte un kultūra (Social activity and culture), Jervas apriņķa Profesionālās apmācības centrs, Igaunija

3. Būvniecības speciālistu apmācības instrumenti (Construction specialists training instruments)

Pieejams e-mācību platformā https://dgt4scs.inerciadigital.com/

Publikācijas tehnikuma tīmekļa vietnē:

Noslēgumam tuvojas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts, 26.01.2022

Erasmus+ projektā ir tapuši mācību materiāli par ilgtspējīgu būvniecību un videi draudzīgu darba kultūru, 07.01.2022

Vebinārs "Zaļā domāšana būvniecības speciālistiem", 12.03.2021

Vebinārs pedagogiem par ilgtspējīgu būvniecību, 05.03.2021

Erasmus+ palīdz attīstīt zaļo domāšanu būvniecības specialitātēs, 22.02.2021

Erasmus+ projektā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas skolotāji izstrādā mācību materiālus zaļajā būvniecībā, 01.12.2020

Profesionālās izglītības skolotāju apmācības zaļās būvniecības pasniegšanā, 25.09.2020

Erasmus+ projekts palīdz attīstīt būvniecības speciālistu zaļo domāšanu, 29.06.2020

Notika ERASMUS+ projekta sadarbības partneru tiešsaistes diskusija,15.05.2020

ERASMUS+ aktivitātes īstenojas tiešsaistē, 12.05.2020

Otrā starptautiskā tikšanās projektā „Videi draudzīga (zaļa) apmācība būvniecības nozares speciālistiem”, 05.03.2020

Erasmus+ projekta „Videi draudzīga (zaļa) apmācība būvniecības nozares speciālistiem” partneru pirmā tikšanās Viļņā, 31.10.2019


Publikācijas citās tīmekļa vietnēs:

Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā: “Tapuši mācību materiāli par zaļo būvniecību”, 21.12.2021

EUROPEA International website: “Developing Green Teaching Materials with Erasmus”, 05.03.2021

Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā: “Top materiāli ilgtspējīgu metožu apguvei”, 29.01.2021

Latvijas Būvnieku asociācijas mājas lapā: “Projekta “Videi draudzīgo (zaļās) apmācību izstrāde būvniecības nozares speciālistiem” partneru tikšanās Daugavpilī, 25.-27.jūnijā, 01.07.2020

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

“Erasmus+ projektā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas skolotāji izstrādā mācību materiālus zaļajā būvniecībā”, 2020.gada decembris, Nr.22., 9.lpp.

“Profesionālās izglītības skolotāju apmācības zaļās būvniecības pasniegšanā”, 2020.gada oktobris, Nr.21., 6.lpp.

“Aktualitātes Erasmus+ programmas projektos. Iesaisties, īsteno, piedzīvo!”, 2020.gada jūnijs, Nr.20., 3.lpp.

“Erasmus+ projekts “Videi draudzīga apmācība būvniecības nozares speciālistiem””, 2019.gada decembris, Nr.17., 3.lpp.

Publikācijas presē:

Žurnāls “Būvinženieris”, 2021.gada decembris (Nr.83), “Tapuši mācību materiāli par zaļo būvniecību”

Žurnāls “Būvinženieris”, 2021.gada jūnijs (Nr.80), “Notikušās zaļās būvniecības pilotapmācības”

Žurnāls “Būvinženieris”, 2020.gada decembris (Nr.77), “Top materiāli ilgtspējīgu metožu apguvei”

Žurnāls “Būvinženieris”, 2019.gada decembris (Nr.71), “Popularizēs zaļās būvniecības pieredzi” 

Publikācijas tehnikuma Facebook kontā:

2022.gada 26.janvārī

2021.gada 22.decembrī

2021.gada 12.martā

2021.gada 8.martā

2021.gada 8.martā

2021.gada 2.februārī

2020.gada 2.decembrī

2020.gada 25.septembrī

2020.gada 29.jūnijā

2019.gada 15.novembrī

Publikācijas citu organizāciju Facebook kontos:

2021.gada 21.decembrī

2021.gada 5.martā

« atpakaļ