LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
!!Svarīga informācija audzēkņiem!!
Sākums \ Projekti \ KA2

"Videi draudzīgas (zaļās) apmācības izstrāde būvniecības nozares speciālistiem" ("Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector") Nr. 2019-1-LT01-KA202-060695

 

       

Projekta ietvaros tiks izstrādāti inovatīvi un efektīvi moduļi, sistēmas un apmācību aktivitātes, kas veicinās globālu videi draudzīgu darba kultūru. Projekta partneri dalīsies zināšanās un pieredzē, izstrādās inovatīvās mācību metodes un efektīvus publicitātes instrumentus.

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt videi draudzīgu darba kultūru būvniecības nozarē (1); palielināt kvalificēta darbaspēka piedāvājumu būvniecības nozarē, kur jūtams darbaspēka trūkums (2); palīdzēt novērst prasmju trūkumu, kā arī „zaļo” prasmju (iemaņu) deficītu, piedāvājot efektīvu apmācību (3).

Projekta tiešā mērķauditorija: pasniedzēji, kas apmāca topošos speciālistus būvniecības nozarē, profesionāļi, kas jau strādā būvniecības nozarē, būvniecības nozares uzņēmumu vadītāji.

Projekta netiešā mērķauditorija: būvuzņēmēji, kuru darbinieku kompetence šajā nozarē palīdzētu ietaupīt naudu; klienti, kas ir ieinteresēti būvuzņēmēju efektivitātes palielināšanā, lai pārdotu dārgākas ēkas, kas ir uzbūvētas, aizsargājot apkārtējo vidi; atkritumu šķirošanas darbinieki, kas nav ieinteresēti veikt šķirošanas darbus (ja celtnieki labi šķiro atkritumus, kas paliek pēc būvdarbiem, tad atkritumu šķirotājiem būs mazāk papildus darba un tas neprasīs papildus izmaksas).

Rezultātā: projekta dalībnieki gūs zināšanas par videi draudzīgas darba kultūras veidošanu būvniecības nozarē, tiks izveidota mūsdienīga digitālā apmācības programma, kā arī  izstrādātas un izdotas mācību grāmatas LT, LV, EE, ES un EN valodās.

Projekta koordinators: Viļņas Jeruzalemas darba tirgus mācību centrs (Lietuva)

Partneri: Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledža (Lietuva)Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva), Andalūzijas mācību centrs Inercia Digital S.L. (Spānija), Jervas apriņķa Profesionālās apmācības centrs (Igaunija), Latvijas Būvnieku asociācija (Latvija), Daugavpils Būvniecības tehnikums (Latvija).

Projekta kopējās izmaksas – 26 551,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 28 mēneši, 01.10.2019. – 31.01.2022.

Projekta intelektuālie rezultāti:

1. Ekspertu vadlīnijas būvniecības speciālistu apmācībai ilgtspējīgas jautājumos

(Expert guidelines for construction specialists training on sustainability)

2. Būvniecības speciālistu pasniedzēju (apmācīšanas instruktoru) apmācības instrumenti

(Construction specialists trainer training instruments)

3. Būvniecības speciālistu apmācības instrumenti

(Construction specialists training instruments)

Publikācijas tehnikuma tīmekļa vietnē:

Erasmus+ projekts palīdz attīstīt būvniecības speciālistu zaļo domāšanu

Notika ERASMUS+ projekta sadarbības partneru tiešsaistes diskusija

ERASMUS+ aktivitātes īstenojas tiešsaistē

Otrā starptautiskā tikšanās projektā „Videi draudzīga (zaļa) apmācība būvniecības nozares speciālistiem”

Erasmus+ projekta „Videi draudzīga (zaļa) apmācība būvniecības nozares speciālistiem” partneru pirmā tikšanās Viļņā

Profesionālās izglītības skolotāju apmācības zaļās būvniecības pasniegšanā

Publikācijas citās tīmekļa vietnēs:

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

“Erasmus+ projekts “Videi draudzīga apmācība būvniecības nozares speciālistiem””, 2019.gada decembris, Nr.17., 3.lpp.

“Aktualitātes Erasmus+ programmas projektos. Iesaisties, īsteno, piedzīvo!”, 2020.gada jūnijs, Nr.20., 3.lpp.

“Profesionālās izglītības skolotāju apmācības zaļās būvniecības pasniegšanā”, 2020.gada oktobris, Nr.21., 6.lpp.

Publikācijas presē:

Žurnāls “Būvinženieris”, 2019.gada decembris (Nr.71), “Popularizēs zaļās būvniecības pieredzi” 

TV sižeti:

Publikācijas tehnikuma Facebook kontā:

2020.gada 25.septembrī

2020.gada 29.jūnijā

2019.gada 15.novembrī

« atpakaļ