Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolas sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062410

 
Projekta ietvaros tehnikuma speciālistiem savas kvalifikācijas paaugstināšanai paredzēts apmeklēt kursus un piedalīties darba ēnošanā citās izglītības iestādēs Eiropā.

Projekta mērķauditorija: 14 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi un cits skolas pedagoģiskais personāls.

Projekta mērķi: vispārējās vidējās izglītības pedagogu digitālo prasmju pilnveide jēgpilnākai jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā (1); motivācijas stratēģiju apguve izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanai un izglītības prestiža celšanai (2); pieredzes apmaiņas veicināšana inovatīvu mācību metožu apguvei un pielietošanai, svešvalodu zināšanu pilnveidei (3).

Projekta kopējās izmaksas: 27 662,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 15 mēneši, 01.06.2022. – 31.08.2023.

Publikācijas tehnikuma tīmekļa vietnē:

Personāla atlases rezultāti Erasmus+ programmas projektu mācību mobilitātēs

Skolotāji un darbinieki tiek aicināti pieteikties Erasmus+ mācību mobilitātēs!


Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

Publikācijas tehnikuma kontā “Facebook”:

2022.gada 23.decembrī

2022.gada 4.oktobrī

2022.gada 14.septembrī

Publikācijas citu organizāciju “Facebook” kontos:

2023.gada 3.janvārī

2023.gada 3.janvārī

2022.gada 23.decembrī

Publikācijas presē:

Laikraksts “Latgales Laiks”, 2022.gada 30.decembris, “Latgales Industriālajā tehnikumā apkopoja ERASMUS+ projektu rezultātus”

TV sižeti:
« atpakaļ