Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062402

 
Projekts sastāv no diviem virzieniem: izglītojamo prakses ārvalstu iestādē/uzņēmumā un profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitātes.

Projekta mērķauditorija: 50 izglītojamie un 6 pavadošās personas, 14 profesionālās izglītības sektorā iesaistīti speciālisti.

Projekta mērķi: starptautiskās sadarbības partneru tīklojuma paplašināšana un stiprināšana pielāgojoties tehnikuma un darba tirgus izmaiņām (1); starptautiskās pieredzes ieguves nodrošināšana ikvienam izglītojamajam veicinot iekļaušanu un starpkultūru kompetences pilnveidi (2); izglītojamo konkurētspējas paaugstināšana vietējā un starptautiskajā darba tirgū īstenojot starptautiskās mobilitātes (3); inovatīvu mācību pieeju un metožu ieviešana pārņemot ārvalstu labās prakses piemērus (4).

Projekta kopējās izmaksas: 159 704,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 15 mēneši, 01.06.2022.- 31.08.2023.

Publikācijas tehnikuma tīmekļa vietnē:

Izglītojamo atlases rezultāti Erasmus + ārvalstu praksēm

Aicinām izglītojamos pieteikties apmaksātai Erasmus praksei ārvalstīs

Noslēgušās jauniešu spēles "Erasmus dienu 2022 izaicinājums"

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

Publikācijas tehnikuma kontā “Facebook”:

2022.gada 22.decembrī

2022.gada 13.decembrī

2022.gada 23.decembrī

2022.gada 18.oktobrī

2022.gada 13.oktobrī

2022.gada 9.oktobrī

Publikācijas citu organizāciju “Facebook” kontos:

2023.gada 3.janvārī

2023.gada 3.janvārī

2022.gada 23.decembrī

Publikācijas presē:

Laikraksts “Latgales Laiks”, 2022.gada 30.decembris, “Latgales Industriālajā tehnikumā apkopoja ERASMUS+ projektu rezultātus”

TV sižeti:
« atpakaļ