Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes macību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006501

 

Projekts sastāv no diviem virzieniem: izglītojamo prakses ārvalstu iestādē/uzņēmumā (Portugālē, Vācijā un Itālijā) un profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitātes (Portugālē, Gruzijā un Moldovā).

Projekta mērķauditorija: 26 izglītojamie –  topošie lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi, augkopības tehniķi, spēkratu mehāniķi, transportlīdzekļu krāsotāji, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķi, inženierkomunikāciju tehniķi, autodiagnostiķi, apdares darbu tehniķi  un 5 pavadošās personas. Projektā piedalīsies arī 8 profesionālās izglītības sektorā iesaistīti speciālisti.

Projekta mērķi (izglītojamie): attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences (1); sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu iestādē/uzņēmumā (2); veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi (3); uzlabot izglītojamo sociālās integrācijas iespējas (4); uzlabot jauniešu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci (5).

Projekta mērķi (speciālistiem): izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju, kvalitātes vadību un inovāciju ieviešanu dažādās profesionālās izglītības iestādēs (1); izzināt, kā apgūstot profesiju notiek pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos un kā darbojas apmācības sistēma (2); izzināt labās prakses piemērus sadarbības veicināšanā starp profesionālā apmācībā iesaistītām institūcijām un uzņēmumiem (3); izzināt „zaļās domāšanas” principu pielietošanu apmācībā un ikdienas dzīvē profesionālās izglītības iestādēs (4); uzlabot projekta dalībnieku profesionālās svešvalodu zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci (5).

Uzņemošās organizācijas:

  • CULTURA E DINTORNI (Itālija, Marina Franka)
  • EPD  –  European Projects Development Unipessoal Lda (Portugāle, Montižu)
  • VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (Vācija, Škeidica)
  • Deula Nienburg GmbH (Vācija, Nīnburga)
  • LEPL College MODUS (Gruzija, Rustavi)
  • Public Institution Center of Excellence in Constructions (Moldova, Kišiņeva)

Projekta kopējās izmaksas: 94 409,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši, 01.09.2021.-31.08.2023.

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Erasmus+ prakses pieredze Itālijā

Transportlīdzekļu krāsotāji iepazīst Portugāli

Izglītojamie atgriezušies no mācību prakses Vācijā

Topošie lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi un automehāniķi gūst pieredzi Vācijā

Noslēgušās jauniešu spēles "Erasmus dienu 2022 izaicinājums"

Personāla atlases rezultāti Erasmus+ programmas projektu mācību mobilitātēs

Erasmus dienas 2022

Skolotāji un darbinieki tiek aicināti pieteikties Erasmus+ mācību mobilitātēs!

Dalībnieku atlases rezultāti Erasmus+ ārvalstu praksēm 1.pusgadā

Apgūsti profesionālās iemaņas Erasmus+ praksē ārvalstīs!

Publikācijas tehnikuma kontā "Facebook":

2022.gada 23.decembrī

2022.gada 12.decembrī

2022.gada 7.decembrī

2022.gada 30.novembrī

2022.gada 28.novembrī

2022.gada 28.novembrī

2022.gada 28.novembrī

2022.gada 21.novembrī

2022.gada 9.novembrī

2022.gada1.novembrī

2022.gada 23.decembrī

2022.gada 21.oktobrī

2022.gada 20.oktobrī

2022.gada 18.oktobrī

2022.gada 13.oktobrī

2022.gada 12.oktobrī

2022.gada 9.oktobrī

2022.gada 6.oktobrī

2022.gada 4.oktobrī

2022.gada 14.septembrī

2022.gada 7.septembrī

2022.gada 24.augustā

Publikācijas citu organizāciju “Facebook” kontos:

2023.gada 3.janvārī

2023.gada 3.janvārī

2022.gada 23.decembrī

Publikācijas presē:

Laikraksts “Latgales Laiks”, 2022.gada 30.decembris, “Latgales Industriālajā tehnikumā apkopoja ERASMUS+ projektu rezultātus”

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

2022.gada decembra izdevums, 8.lpp.

TV sižeti:

« atpakaļ