Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes macību nolūkos” skolas sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000006492

 

Projekta ietvaros tehnikuma speciālistiem bija iespēja apmeklēt kursus un piedalīties darba ēnošanā dažādās Eiropas Savienības valstīs savas kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projekta mērķauditorija: 4 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi un cits skolas pedagoģiskais personāls.

Projekta mērķi: pilnveidot tehnikuma pedagogu profesionālo kompetenci, lai veiksmīgi varētu īstenot uz kompetenču pieeju balstītu mācību procesu un veicināt izglītojamo konkurētspēju, individuālos talantus un attīstīt labvēlīgāku, iekļaujošāku uz ilgtspējības principiem balstītu tehnikuma vidi (1); izmantot iegūto pieredzi esošo mācību priekšmetu programmu un metodisko materiālu pilnveidošanā, jaunu interešu izglītības programmu un ieteikumu izstrādē, aprobējot to darbā ar izglītojamajiem (2); papildināt zināšanas par inovatīvām izglītības koncepcijām dažādās Eiropas valstīs un nodot šīs zināšanas Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem skolā, pilsētā, reģionā, valstī un ārvalstīs (3); veicināt tehnikuma internacionalizāciju, pārņemot dažādu Eiropas valstu pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, palielinot starptautisko mobilitāšu skaitu vispārizglītojošo priekšmetu pedagogiem (4).

Projekta kopējās izmaksas: 7 928,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši, 01.09.2021.-31.08.2023.

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Horvātijā

Īstenoto projektu noslēguma pasākums "Pieredze. Izaicinājumi. Sadarbība."

Iepazīta Portugāles izglītības sistēma

Publikācijas tehnikuma kontā “Facebook”:

2022.gada 23.decembrī

2022.gada 30.maijā

2022.gada 27.maijā

2022.gada 22.maijā

2022.gada 11.maijā

2022.gada 9.maijā

2022.gada 4.maijā

Publikācijas citu organizāciju “Facebook” kontos:

2023.gada 3.janvārī

2023.gada 3.janvārī

2022.gada 23.decembrī

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

2022.gada decembra izdevums, 8.,9.lpp.

2022. gada jūnija izdevums, 6.lpp.

Publikācijas presē:

Laikraksts “Latgales Laiks”, 2022.gada 30.decembris, “Latgales Industriālajā tehnikumā apkopoja ERASMUS+ projektu rezultātus”

Reģionālā avīze “Miljons”, 2022.gada 19.maija izdevums (krievu valodā)

Daugavpils Būvniecības tehnikums apkopoja rezultātus dalībai projektos, www.grani.lv , 2022.gada 20.maija publikācija (krievu valodā)

TV sižeti:

SIA “Mediastrims” (latviešu valodā), 2022.gada 20.maijā

SIA “Mediastrims” (krievu valodā), 2022.gada 20.maijā

« atpakaļ