Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Vispārējās izglītības sektora projekts “Konkurētspējīga izglītība nākotnes profesionāļiem” (Nr. 2020-1-LV01-KA101-077299)

 P
rojekta īstenošana bija paredzēta 2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā. Projekta ietvaros tehnikuma speciālistiem bija iespēja apmeklēt kursus dažādās Eiropas Savienības valstīs savas kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projekta mērķauditorija: 9 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi (dabaszinību, sporta, ekonomikas un angļu valodas), kā arī izglītības metodiķis, grupas audzinātājs, psihologs un interešu izglītības pedagogs.

Projekta mērķi: pilnveidot tehnikuma pedagogu profesionālo kompetenci, lai veiksmīgi varētu īstenot uz kompetenču pieeju balstītu mācību procesu un veicināt izglītojamo konkurētspēju, individuālos talantus un attīstīt labvēlīgāku, iekļaujošāku uz ilgtspējības principiem balstītu tehnikuma vidi, apgūstot sekojošas zināšanas un prasmes (1); izmantot iegūto pieredzi esošo mācību priekšmetu programmu un metodisko materiālu pilnveidošanā, jaunu interešu izglītības programmu un ieteikumu izstrādē, aprobējot to darbā ar izglītojamajiem (2); papildināt zināšanas par inovatīvām izglītības koncepcijām dažādās Eiropas valstīs un nodot šīs zināšanas Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem skolā, pilsētā, reģionā, valstī un ārvalstīs (3); veicināt tehnikuma internacionalizāciju, pārņemot dažādu Eiropas valstu pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, palielinot starptautisko mobilitāšu skaitu vispārizglītojošo priekšmetu pedagogiem (4).

Rezultātā: izstrādāti - metodiskie materiāli biznesa plāna izveidei atbilstoši izglītojamo nākotnes profesijai (1); metodiskie materiāli svešvalodas apguvei digitālā formā (2); metodiskie materiāli svešvalodas apguvei fizikas nodarbībās saskaņā ar CLIL metodi (3); ieteikumi iekļaujošas izglītojamo grupas veidošanas veicināšanai (4); ieteikumi priekšlaicīgas izglītības pārtraukšanas novēršanai (5); ieteikumi mācību rezultātu uzlabošanai valsts centralizētajos eksāmenos (6); interešu izglītības programma “Radošās izpausmes talanti mūzikā” (7); interešu izglītības programma “Sports un veselīgs dzīvesveids” (8).

Uzņemošās organizācijas:

  • Areadne OE (Grieķija, Kalamata)
  • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grieķija, Pireja)
  • EUROMIND PROJECTS SL (Spānija, Ubeda Jaen)
  • Ustanova  za obrazovanje odraslih Maksima (Horvātija)
  • Euromentor (Spānija)
  • eduKarjala (Somija, Lehmo)
  • Leikur ad laera (Islande, Mosfellsbaer)
  • Vipikonsultatsioonid OÜ (Igaunija, Vaskjala kūla)
  • International House Bratislava, s.r.o. (Slovākija, Bratislava)

Projekta kopējās izmaksas: 19 113,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 22 mēneši, 01.08.2020. – 31.05.2022.

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Īstenoto projektu noslēguma pasākums "Pieredze. Izaicinājumi. Sadarbība."

Iepazīta Igaunijas izglītības sistēma un pārņemta skolu pieredze vadības jomā

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Spānijā

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Grieķijā

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Horvātijā

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Īslandē

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Somijā

Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Grieķijā

Profesionālās pilnveides kursi Slovākijā

Profesionālās pilnveides kursi Spānijā

Publikācijas tehnikuma kontā “Facebook”:

2022.gada 18.maijā

2022.gada 18.maijā, Europe Direct Dienvidlatgale

2022.gada 9.maijā

2022.gada 18.martā

2022.gada 7.martā

2022.gada 14.februārī

2022.gada 9.februārī

2021.gada 17.novembrī

2021.gada 12.novembrī

2021.gada 28.oktobrī

2021.gada 20.oktobrī

2021.gada 20.oktobrī

2021.gada 12.oktobrī

2021.gada 11.oktobrī

2021.gada 28.septembrī

2021.gada 21.septembrī

2021.gada 15.septembrī

2021.gada  7.septembrī

2021.gada 30.jūlijā

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

2022. gada 28. jūnija izdevums, 6.-8.lpp.

2022.gada 14.aprīļa izdevums, 9.lpp.

2021.gada 23.decembra izdevums, 4.-5.lpp.

Publikācijas presē:

Reģionālā avīze “Miljons”, 2022.gada 19.maija izdevums (krievu valodā)

Daugavpils būvniecības tehnikums apkopoja rezultātus dalībai projektos, www.grani.lv , 2022. gada 20. maija publikācija (krievu valodā)

TV sižeti:

SIA “Mediastrims” (latviešu valodā), 2022.gada 20.maijā

SIA “Mediastrims” (krievu valodā), 2022.gada 20.maijā

Metodiskie materiāli (izveidoti projekta ietvaros):

Biznesa plāna izveide atbilstoši izglītojamo nākotnes profesijai /Oksana Soročina/

Svešvalodas apguve digitālā formā /Liene Briede/

Svešvalodas apguve fizikas nodarbībās saskaņā ar CLIL metodi /Natālija Andrejeva/

Ieteikumi iekļaujošas izglītojamo grupas veidošanas veicināšanai /Jurijs Stičinskis/

Ieteikumi priekšlaicīgas izglītības pārtraukšanas novēršanai /Iveta Kriškijāne/

Ieteikumi mācību rezultātu uzlabošanai valsts centralizētajos eksāmenos /Elga Drelinga/

Interešu izglītības programma “Radošās izpausmes talanti mūzikā” /Ilona Kiruka/

Interešu izglītības programma “Sports un veselīgs dzīvesveids” /Juris Ozols/

« atpakaļ