Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projekts „Jaunas zināšanas, prasmes un kompetences kopā ar ERASMUS” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077223)

 


Projekta īstenošana bija paredzēta 2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā. Projekts sastāvēja no diviem virzieniem: audzēkņu prakses ārvalstu iestādē/uzņēmumā (Portugālē, Spānijā, Vācijā un Polijā) un profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitātes (Spānijā un Portugālē).

Projekta mērķauditorija: 35 audzēkņi - topošie autodiagnostiķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, apdares darbu tehniķi un sausās būves tehniķi, interjera noformētāji, interjera dizaina speciālisti un arhitektūras tehniķi, ceļu būvtehniķi, inženierkomunikāciju tehniķi un 9 pavadošās personas. Projektā piedalījās arī 8 profesionālās izglītības sektorā iesaistīti speciālisti.

Projekta mērķi (audzēkņiem): attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences (1); sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu iestādē/uzņēmumā (2); veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi (3); uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas (4); uzlabot jauniešu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci (5).

Projekta mērķi (speciālistiem): izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju, kvalitātes vadību un inovāciju ieviešanu dažādās profesionālās izglītības iestādēs Eiropā (1); izzināt, kā apgūstot profesiju notiek pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos un kā darbojas apmācības sistēma (2); izzināt, kā darba vidē balstīta apmācība (duālā) tiek īstenota praksē (3); izzināt labās prakses piemērus sadarbības veicināšanā starp profesionālā apmācībā iesaistītām institūcijām un uzņēmumiem (4); iepazīties ar audzēkņu prakšu iespējām autocentros, izzināt kā profesionālo svešvalodu izmanto darba vidē (5); izzināt labās prakses pieredzi internacionalizācijas vides stiprināšanā profesionālās izglītības iestādēs (6); izzināt „zaļās domāšanas” principu pielietošanu apmācībā un ikdienas dzīvē profesionālās izglītības iestādēs (7); uzlabot projekta dalībnieku profesionālās svešvalodu zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci (8).

Rezultātā: tehnikums ilgtermiņā veicinās iestādes ilgtspējīgu attīstību, veicinot cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot izglītības kvalitāti atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām.

Uzņemošās organizācijas:

  • EPD - European Projects Development Unipessoal Lda (Portugāle, Montižu)
  • Centrum Wspierania Szkol-Europejskie Programy Edukacyjne Tomasz Walicki Spolka z.o.o. (Polija, Gribova)
  • VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (Vācija, Škeidica)

Projekta kopējās izmaksas: 120 770,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 27 mēneši, 01.08.2020.- 31.10.2022.

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Noslēgušās jauniešu spēles "Erasmus dienu 2022 izaicinājums"

Pieredzes apmaiņā uz Igauniju

Erasmus dienas 2022

Darba vizīte Marijampoles Profesionālās izglītības centrā

Erasmus+ mācību prakse topošajiem automehāniķiem un apdares darbu tehniķiem Vācijā

Erasmus+ mācību prakse Arhitektūrā un dizainā Vācijā

Apgūstam pieredzi kā notiek pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos Itālijā

Erasmus+ mācību prakse Nowy Sącz, Polijā

Īstenoto projektu noslēguma pasākums "Pieredze. Izaicinājumi. Sadarbība."

Zaļās domāšanas principu pielietošana apmācībā Lietuvā

Erasmus+ mācību prakse Barselonā, Spānijā

Profesionāļu meistarības konkurss “Auto virsbūves remonts 2022” Klaipēdā

Labās prakses apgūšana sadarbības veicināšanā starp profesionālās izglītības iestādēm uz uzņēmumiem Francijā

Izsniegti sertifikāti par darba pieredzi starptautiskajā vidē

Erasmus+ mācību mobilitāte Spānijā

Mācību mobilitāte Portugālē

Noslēgusies izglītojamo atlase Erasmus+ mobilitātei 2021./2022.mācību gadā

Izglītojamo pieteikšanās dalībai Erasmus+ mobilitātē

Publikācijas tehnikuma kontā "Facebook":

2022.gada 18.oktobrī

2022.gada 13.oktobrī

2022.gada 12.oktobrī

2022.gada 9.oktobrī

2022.gada 26.septembrī

2022.gada 23.septembrī

2022.gada 26.julijā

2022.gada 29.jūnijā

2022.gada 29.jūnijā

2022.gada 13.jūnijā

2022.gada 5.jūnijā

2022.gada 1.jūnijā

2022.gada 27.maijā

2022.gada 26.maijā

2022.gada 18.maijā

2022.gada 11.maijā

2022.gada 9.maijā

2022.gada 25.aprīlī

2022.gada 14.aprīlī

2022.gada 25.martā

2022.gada 21.martā

2022.gada 20.janvārī

2022.gada 23.decembrī

2022.gada 6.decembrī

2021.gada 28.novembrī

2021.gada 15.oktobrī

2021.gada 5.oktobrī

2021.gada 28.septembrī

2021.gada 4.augustā

2021.gada 29.jūlijā

2021.gada 26.jūlijā

2021.gada 14.maijā

Publikācijas tehnikuma avīzē "Meistars":

2022. gada jūnija izdevums, 6.-9.lpp.

2022.gada aprīļa izdevums, 8.lpp.

2021.gada decembra izdevums, 4.-5.lpp.

Publikācijas presē:

Reģionālā avīze “Miljons”, 2022.gada 19.maija izdevums (krievu valodā)

Daugavpils Būvniecības tehnikums apkopoja rezultātus dalībai projektos, www.grani.lv , 2022.gada 20.maija publikācija (krievu valodā)

TV sižeti:

SIA “Mediastrims” (latviešu valodā), 2022.gada 20.maijā

SIA “Mediastrims” (krievu valodā), 2022.gada 20.maijā

Europass sertifikāta izsniegšanas pasākums DBT (LAT)

Europass sertifikāta izsniegšanas pasākums DBT (RUS)

« atpakaļ