Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

„Nospraušanas veidi un aprēķinu metodika ģeodēzijā, ņemot vērā Austrijas un Latvijas metodisko analīzi un apkopojumu, izmantojot mācību priekšmetā „Ģeoloģijas un ģeodēzijas pamati”” (Nr. 2018-1-LV01-KA116-046913)

 

Projekta ietvaros tiks īstenotas četras profesionālās pieredzes apmaiņas aktivitātes profesionālās kapacitātes paaugstināšanai kvalifikācijā „Ceļu būvtehniķis”. Pirmajā aktivitātē notiks iepazīšanās ar partnerskolas darbību un programmām, turpmāko aktivitāšu laikā profesionālās izglītības skolotāji gūs teorētisko un praktisko pieredzi dažādās ģeodēzijas priekšmeta pamattēmās.

Projekta mērķi: (1) apkopot teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskajā līmenī; (2) pielietot iegūtās zināšanas priekšmetā „Ģeoloģijas un ģeodēzijas pamati”, apmācot Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamos, lai paaugstinātu viņu prasmi veikt ģeodēzijas mērījumus un aprēķinu metodiku; (3) veikt labāku kontroli par būvniecība procesiem.

Projekta mērķauditorija: trīs Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās izglītības skolotāji (izglītības programma „Būvniecība”, kvalifikācija „Ceļu būvtehniķis”).

Rezultātā: profesionālās izglītības skolotāji iegūs teorētisko un praktisko pieredzi ģeodēzijas priekšmeta pamattēmās – līknes nospraušana, riņķa līknes nospraušana, elipses nospraušana, klotoīdas nospraušana, neregulāras līknes nospraušana, nospraušana ar mērlenti, nospraušana ar teodolītu, nospraušana ar teodolītu un mērlenti, nospraušana plaknē ar citiem neģeodēziskiem instrumentiem.

Uzņemošā organizācija:

Pieteikšanas posmā: Landesberufsschule Graz 5/ Grācas 5.arodskola (Grāca, Austrija)

Īstenošanas posmā: Marijampolės profesinio rengimo centras /Marijampoles profesionālās izglītības centrs (Marijampole, Lietuva)

Projekta kopējās izmaksas – 11 274,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 34 mēneši, 03.09.2018. – 02.07.2021.

Projekta apkopotais materiāls “Types of marking and calculation methodology in geodesy” (EN valodā)

Publikācijas tehnikuma tīmekļa vietnē:

Īstenots Erasmus+ mācību mobilitātes projekts, 02.07.2021

Norit skolotāju Erasmus+ virtuālās mobilitātes Lietuvā, 28.05.2021

Skolotāji piedalās Erasmus+ virtuālajā mobilitātē Lietuvā, 16.05.2021

Publikācijas citās tīmekļa vietnēs:

Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā: “Daugavpilī – mūsdienīgas metodes un prakses poligons”, 29.06.2021

Marijampoles profesionālās izglītības centra mājas lapā, 28.05.2021.

Marijampoles apriņķa ziņu portālā “Sūduvas gidas”, 28.05.2021.

Marijampoles profesionālās izglītības centra mājas lapā, 30.04.2021.

Marijampoles apriņķa ziņu portālā “Sūduvas gidas”, 30.04.2021.

Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

“Erasmus+ virtuālās mobilitātes Lietuvā”, 2021.gada jūnijs, Nr.23., 9.lpp.

Publikācijas presē:

Žurnāls “Būvinženieris”, 2021.gada jūnijs (Nr.80), “Aug līdzi nozarei ar Erasmus+”

Publikācijas tehnikuma Facebook kontā:

2021.gada 29.jūnijā

2021.gada 28.maijā

2021.gada 6.maijā

Publikācijas partnerorganizācijas Facebook kontā:

2021.gada 26.maijā

2021.gada 30.aprīlī

« atpakaļ