Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

"Daugavpils Būvniecības tehnikuma "Autodiagnostiķa", "Interjera noformētāja", "Arhitekta palīga" un "Apdares darbu tehniķa" kvalifikāciju izglītojamo profesionālās kompetences paaugstināšana, izmantojot ECVET ģeogrāfisko mobilitāti" (Nr.2019-1-LV01-KA116-060307)

 2019.gada pirmās mobilitātes ietvaros 24 tehnikuma izglītojamie apgūst jaunas profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences savā profesijā. Mobilitātes noslēgumā visi izglītojamie saņem mājas uzdevumu nākošai reizei. 2020.gada otrās mobilitātes ietvaros 24 izglītojamie – praktikanti prezentē sagatavotos mājas darbus un turpina darbu  konkrētu profesionālo uzdevumu izpildē.

Projekta mērķauditorija: 24 izglītojamie – 6 topošie autodiagnostiķi, 6 topošie interjera noformētāji, 6 topošie apdares darbu tehniķi, 6 topošie arhitektūras tehniķi un 3 profesionālās izglītības skolotāji (pavadošās personas projekta ietvaros).

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās kompetences un prasmes, tādējādi sekmējot konkurētspēju iekļauties starptautiskajā darba tirgū (1); praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā (2); sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu uzņēmumā (3); veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi (4); uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas (5); uzlabot izglītojamo profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci (6).

Rezultātā: iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences:

autodiagnostiķiem – automašīnas agregātu uzbūvē un darbībā, automobiļu elektroierīču darbos, tehniskajā apkopē un automobiļu tirdzniecībā;

apdares darbu tehniķiem –  apdares darbos, remontējamās un rekonstruējamās ēkās, piemērotu materiālu un instrumentu izvēlē un pielietošanā, lai apdares darbi tiktu veikti atbilstoši tehniskajam projektam, būvnormatīvu un standartu prasībām;

arhitektūras tehniķiem un interjera noformētājiem – AutoCad un SketchUp datorgrafikas projektēšanas programmās.

Uzņemošā organizācija: VITALIS GmbH, Škeidica (Vācija).

Projekta kopējās izmaksas – 105570,00 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums – 34 mēneši, 01.06.2019. – 31.03.2022.

Publikācijas tehnikuma tīmekļa vietnē:

Mūsu audzēkņi papildināja praktiskās zināšanas Erasmus mobilitātes projektā Vācijā  

Veiksmīgi noslēgusies Arhitektūras un dizaina nodaļas audzēkņu Erasmus+ mācību prakse Vācijā

Turpinās Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamo mācību prakses Vācijā

Jauna pieredze Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamajiem ārzemēs

Noslēgusies izglītojamo atlase Erasmus+ mobilitātei Vācijā

Aicinājums izglītojamajiem pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātes projektā
 
Publikācijas tehnikuma avīzē “Meistars”:

"Izglītojamo prakse ārvalstu uzņēmumos", 2021.gada decembris, Nr.24., 4.-5.lpp. 

"Aktualitātes Erasmus+ programmas projektos. Iesaisties, īsteno, piedzīvo!", 2020.gada jūnijs, Nr.20., 3.lpp. 

"Veiksmīgi noslēgusies arhitektūras un dizaina nodaļas audzēkņu Erasmus+ mācību prakse Vācijā", 2020.gada februāris, Nr.18., 3.lpp.

"Eiropas pieredze ienāk mūsu tehnikumā", 2019.gada decembris, Nr.17., 2.lpp.

Publikācijas presē:

Latgales novada avīze “Latgales laiks”, 2022.gada 4.martā (latviešu valodā)

Reģionālā avīze “Miljons”, 2022.gada 3.martā (krievu valodā)

Latgales novada avīze “Latgales laiks”, 2020.gada 31.janvāris (latviešu valodā)

Reģionālā avīze “Miljons”, 2020.gada 23.janvāris (krievu valodā)

Publikācijas tehnikuma kontā “Facebook”:

2021.gada 23.septembrī

2021.gada 13.septembrī

2021.gada 6.septembrī

2020. gada 5. februārī

2019. gada 19. decembrī

2019. gada 06. decembrī

Publikācijas citu organizāciju Facebook kontos:

2021.gada 17.septembrī

2021.gada 15.septembrī

« atpakaļ