Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Ludza \ Jaunumi

Pirmais DBT izlaidums Ludzā

 Skatīt šeit
 
7. martā norisinājās pirmais PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums izglītības programmas īstenošanas vietas “Ludza” izlaidums. Diplomu par profesionālās izglītības iegūšanu programmas “Būvdarbi” kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis” ieguva 16 jaunie speciālisti, kuri ir pirmie jaunizveidotā tehnikuma absolventi.

 Ar Eiropas Savienības Fonda atbalstu Jauniešu garantijas programmas ietvaros izglītojamie pusotra gada laikā apguvuši gan jaunas prasmes, gan uzlabojuši esošās, kas noderēs jauna darba meklējumos, vai arī jau esošā darba gaitās. Praktiskās iemaņas noteikti noderēs strādājot dažādos būvniecības uzņēmumos, īpaši tāpēc, ka pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem būvniecības nozarē strauji pieaug.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele izteica gandarījumu un pateicās tehnikuma direktorei Inārai Ostrovskai par iespēju realizēt Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās izglītības programmas Ludzā. Ināra Ostrovska uzsver, ka šis ir starptautiski atzīts diploms, kas apliecina, ka jaunais speciālists prot strādāt ar kvalitatīviem materiāliem. Kvalificēti strādnieki ir vajadzīgi pašā Ludzā, bet darba iespējas viņiem ir atvērtas arī visā Latvijā.

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” plāno jau šī gada septembrī Ludzā uzsākt vairāku jaunu mācību programmu īstenošanu Jauniešu garantijas programmas ietvaros, ar mērķi piesaistīt reģionam arvien lielāku skaitu jauniešu.


 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001

                                        
Video

« atpakaļ