Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Ludza \ Jaunumi

Pirmā tikšanās ar karejras konsultantu. “Karjera. Karjeras atbalsts”

24.09.2019
 

2019. gada 24. septembrī Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Ludza” notika grupas L-01 (“Krāšņu un kamīnu mūrnieks”) audzēkņu tikšanās ar pedagogu karjeras konsultantu.

Izglītojamajiem tika sniegta informācija par Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktivitātēm  ESF projektā SAM 8.3.5., kura atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī darīt zināmu par karjeras atbalsta saņemšanas iespējām DBT IPĪV “Ludza”.

Projekta ietvaros izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja padziļināti iepazīties ar izvēlēto specialitāti, tikties ar profesionāļiem noteiktās nozarēs, apmeklēt uzņēmumus, saņemt speciālistu konsultācijas, piedalīties meistarklasēs, semināros, izprast personības izaugsmes iespējas, izzināt  nepieciešamās prasmes darba tirgū u.c.

Topošie krāšņu un kamīnu mūrnieki aktīvi iesaistījās karjeras nodarbībā “Karjera, karjeras atbalsts”, veidojot izpratni par jēdzienu karjera, noskaidrojot, ka tā ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu personisko un profesionālo mērķu sasniegšanai mūža garumā. Karjera atspoguļo cilvēka dzīvi kopumā, saistot piecas dzīves jomas.

Katrs izglītojamais veidoja „Karjeras puķi”, lai noskaidrotu, vai spēj līdzsvarot dzīves jomas tā, lai viņš justos apmierināts ar sevi, ar savu personisko dzīvi, savu profesionālo un sabiedrisko darbību, kas būtībā arī ir veiksmīgas karjeras pamatnosacījums.

 

Materiālu sagatavoja
Ārija Šumeiko, DBT IPĪV “Ludza” pedagogs karjeras konsultants
Anastasija Bartulāne, IPĪV “Ludza” vadītāja     

« atpakaļ