Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Dagda \ Jaunumi

“Es - savas karjeras veidotājs” IPĪV “Dagda”

22.11.2018
 

22. novembrī  projekta Nr. 8.3.5.0/16/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda” norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es- savas karjeras veidotājs!”, kuru vadīja SIA “FAST HELP” pārstāve Jeļena Kovaļeviča. Nodarbībās piedalījās izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” un “Automehāniķis”, “Interjera noformētājs”, “Krāšņu un kamīnu mūrnieks”, “Apdares darbu tehniķis” 1., 2. kursu izglītojamie.
Izglītojamajiem tika sniegtas zināšanas par pieprasītākajām prasmēm darba tirgū, kuras nepieciešams attīstīt papildus apgūstamajai profesijai. Kā arī tika minēti galvenie karjeras veidošanas izaicinājumi.
Tika  sniegtas zināšanas arī par darba interviju un citiem ar stāšanos darbā saistītiem jautājumiem, kas palīdzēs viņu turpmākajā karjeras veidošanā.
Lektore iepazīstināja ar sevi, savu karjeras ceļu un darba pieredzi. Tika uzskaitīti personāla atlases galvenie kritēriji,  kas sniedza ieskatu par personāla atlases kārtību uzņēmumos. Dalījās  pieredzē par veiksmīgiem un ne tik veiksmīgiem karjeras piemēriem.
Audzēkņi lektores vadībā veidoja karjeras izaugsmes programmu, minot prasmes un iemaņas, kuras nepieciešamas izvirzīto karjeras mērķu sasniegšanai.

 

Sagatavoja T.Rukmane
 

 

« atpakaļ