Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Dagda \ Jaunumi

Atvērto durvju diena IPĪV "Dagda"

 

5.-6.aprīlī Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda” telpas tika plaši atvērtas, lai ikvienu interesentu iepazīstinātu ar piedāvāto izglītības programmu klāstu.
Apmeklētāji vispirms noskatījās video sižetus par skolu, izglītojamo skolas un ārpusskolas aktivitātēm. Pēc tam visi interesenti tehnikuma skolotāju pavadībā devās ekskursijā pa skolu, mācību laboratorijām, darbnīcām, dienesta viesnīcu. Tehnikuma pedagogi sniedza skolēniem  teorētisko un praktisko ieskatu par mācību procesu, darba vidi skolā, apgūstamajām profesijām. Katram bija iespēja uzzināt vairāk par uzņemšanas nosacījumiem un studentu dzīvi Dagdā.
Visiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus katras nodaļas pedagogiem, audzēkņiem un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, dodot iespēju saprast, vai tā viņam ir piemērota profesija.Visi apmeklētāji varēja nofotografēties, iejūtoties izvēlēto profesiju tēlos.
Kopā ar topošajiem konditoriem un ēdināšanas pakalpojuma speciālistiem no rauga mīklas tika izveidoti un izcepti gulbīši un deserti: ”Zviedru bumbas”- vafeles ar olbaltummasas cepumiem un vaniļas mērci, plaucētas mīklas cepumi ar dažādām mērcēm un dažādiem noformējumiem, kā arī tika iepazīstināti ar galda servēšanas novitātēm.
Automehāniķu darbnīcās tika iepazīstināti ar mūsdienīgām iekārtām un ierīcēm, dažādiem darbinstrumentiem, automobiļu apkopes un remonta iespējām. Lokmetinātāji demonstrēja metināšanu ar mehanizēto un pusautomātisko iekārtu aktīvās gāzes vidē, rādīja aprīkojumu, aizsardzības maskas un savus pirmos veikumus.
Apdares darbu laboratorijā bērni aktīvi iesaistījās aktivitātē- flīžu griešanā. Viņus pārsteidza iespēja izveidot dažādas mozaīku gleznas no flīžu atgriezumiem un šķidro tapešu izmantošana apdares darbos.
Ne tikai atvērto durvju dienās, bet katru dienu mēs gaidām ikvienu, kurš vēl vilcinās profesijas izvēlē, Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā “ Dagda”- vietā, kur ir sākums veiksmīgai karjerai.

Fotogalerija
 

Rakstu sagatavoja skolotāja Līga Gabrāne

« atpakaļ