Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Dagda \ Jaunumi

Izlaidums IPĪV “Dagda”

  Kad vasara ir pašā pilnbriedā, skaistās peonijas lepni gozējās vāzē, 2017.gada 28.jūnijā Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā “ Dagda” notika svinīgs pasākums – izlaidums.
Šogad 54 absolventi – grupu D-BS-1 Būvstrādnieki, D-ES-13 Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, D-AM-13 Automehāniķi, D-K/ESF Konditori, D- AD/ESF Apdares darbu strādnieki, apliecinot savas zināšanas un prasmes, ieguva profesionālās kvalifikācijas dokumentus.
Daugavpils Būvniecības direktore Ināra Ostrovska uzrunāja absolventus, novēlot neapstāties pie sasniegtā, pateicās audzēkņu vecākiem, pedagogiem par ieguldīto darbu.
Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure sveica jaunos speciālistus ar izglītības dokumentu iegūšanu, novēlot nezaudēt savas labās īpašības un būt mērķtiecīgiem gan darbā vai arī turpinot mācības citās skolās.
Grupu audzinātāji Līga Gabrāne, Anita Brice, Ināra Arcimoviča, Nataļja Lukaševiča pavadīja lielajā dzīvē savus audzēkņus  ar vārdiem, ka tehnikums deva zināšanas, bet turpmākajā  dzīvē pašiem nezaudēt un turpināt bagātināt katram savu sirds izglītību.
Izskanēja daudz sirsnīgu novēlējumu no grupu audzinātājiem, arī grupu audzēkņi pateicās gan grupu audzinātājiem, gan pedagogiem, gan vecākiem par atbalstu viņu izglītošanā. Daudzi absolventi saņēma pateicības par labām un teicamām sekmēm un aktivitāti tehnikuma sabiedriskajā dzīvē.
Absolventu acīs mirdzēja prieks, brīžiem bija pamanāma kāda neviļus pazibējusi asariņa. Viens posms ir noslēdzies. Lai tehnikumā iegūtās prasmes un iemaņas ir pirmais lielais uzkrājums Jūsu  turpmākajās dzīves gaitās, izglītības dokuments – apliecinājums Jūsu profesionalitātei!  Lai piepildās Jūsu vislabākie nodomi! Lai ir veiksme un panākumi profesionālajā jomā!
Novēlam katram no Jums nekad nepalikt pieticības malā, vienmēr censties izvirzīt aizvien jaunus mērķus un tos arī sasniegt!

Rokās ziedi, smaids sejā.. Vēl brīdis, un skaistās fotogrāfijās tiks iemūžināts šis mirklis..


Fotogalerija 

Daugavpils Būvniecības tehnikums  IPĪV Dagda

« atpakaļ