Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Konference "Jauno speciālistu kompetences siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā"

 
 

Konference “Jauno speciālistu kompetences

siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā”

Jātnieku ielā 87, Daugavpils

2017.gada 6.decembrī

Programma

Konferences moderators:

Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina

10.00 – 10.30


Konferences dalībnieku reģistrācija

Kafijas pauze
 

Konferenču zāle

10.30 – 10.35


Konferences atklāšanas uzruna

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore

Ināra Ostrovska

Aktu zāle

 

10.35 – 10.50


Latvijas Būvnieku asociācijas prezidenta

Normunda Grīnberga uzruna
 

10.50 – 11.10


AHK pieredze darba vidē balstītu mācību ieviešanā Latvijā"

AHK projekta vadītāja profesionālās izglītības jautājumos Egita Proveja
 

11.10 – 11.20

10 min. jautājumiem un atbildēm

11.20 – 11.40


Studiju programma "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija" mūsdienu informācijas vidē

Biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” priekšsēdētājs Egils Dzelzītis
 

11.40 – 12.00


Ziņojums par sertifikācijas aktualitātēm

LSGŪTIS Būvprakses sertifikācijas centra vadītājs
 

12.00 – 12.10

10 min. jautājumiem un atbildēm

12.00 – 12.15


ESF projekts „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Latvijas darba devēju konfederācija, Latgales reģiona koordinators Juris Guntis Vjakse
 

12.15 – 12.45

Pusdienas

Tehnikuma ēdnīca

12.45 – 13.00


Ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstības aktualitātes un prioritātes personāla vadības jomā

SIA Daugavpils ūdens komercdirektors

Aleksejs Semjonovs
 

Aktu zāle

 

13.00 – 13.15


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu apkalpošana

SIA DDZKSU Siltumenerģētikas tehniķis

Sergejs Zaharovs
 

13.15 – 13.25

10 min. jautājumiem un atbildēm

Aktu zāle

 

 

 

13.25 – 13.45


“Darba tirgus situācijas raksturojums un aģentūras piedāvātie pakalpojumi

Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta "Jauniešu garantijas" karjeras konsultants Vitālijs Filipskis
 

14.00 – 14.15


Profesionālās izglītības programmas “Inženierkomunikāciju tehniķis” īstenošana Daugavpils Būvniecības tehnikumā

Daugavpils Būvniecības trehnikums
 

14.15 – 14.30

Diskusija

 

« atpakaļ