Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Iepazīstam igauņu pieredzi uzņemējdarbībā lauksaimniecībā

27.03.2022
 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas “Nordplus” projekta “Uzņēmējdarbības prasmes izglītojamo nodarbinātības veicināšanai lauksaimniecībā” ietvaros no 21. – 27.martam Daugavpils būvniecības tehnikuma pedagogi un metodiķi piedalījās projekta aktivitātēs Igaunijā.

Projekta pamatmērķis ir attīstīt profesionālās izglītības skolotāju izpratni un zināšanas par uzņēmējdarbības prasmēm un to īpatnībām lauksaimniecības jomā, pilnveidot skolotāju izpratni par iespējām integrēt uzņēmējdarbības prasmju apguvi priekšmetos, kurus viņi māca. Veicināt lauksaimniecības izglītības programmu izglītojamo nodarbinātības iespējas, izglītojot par uzņēmējdarbību nozarē. Izveidot pamatu ilgtermiņa sadarbībai starp Igaunijas un Latvijas izglītības iestādēm.

DBT tehnikuma komanda: IPĪV “Višķi” vadītāja A.Lāčauniece, Lauksamniecības nodaļas vadītāja I.Putniņa, Būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotājs M.Vilcāns, Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja J.Savvina, izglītības metodiķe E.Drelinga un projektu koordinatore V.Baranovska, iepazinās ar lielāko Igaunijas Lauksaimniecības nozares mācību iestādi: Olustveres pakalpojumu un lauku ekonomikas tehnikumu.
Skola ir ar senu vēsturi, nupat skolai apritēja 101.gads, kas īpaši sasaucas ar IPĪV “Višķi” vēsturi. Skolai pieder Baltijā vislabāk saglabājies muižas komplekss ar 29 ēkām un būvēm, kas ir pielāgotas mācību iestādes vajadzībām un veido ļoti labu iespaidu. Tā ir sakārtota vide, infrastruktūra, izglītojamajiem pilnībā nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze. Īpaši vērtīgi ir tas, ka izglītojamie izstrādā produkciju: piena, gaļas, biškopības produktus, lietišķās un tautas mākslas darbus u.c., skola tos pārdot un ienes naudu budžetā. Tādā veidā jau mācību procesā katrs var izprast, kā viņš nākotnē varēs veidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Olustveres kolēģi nedēļas garumā nodrošināja plašu programmu. DBT komanda apmeklēja Jarvamaas tehnikumu, kas atrodas 50 km attālumā no Olustveres. Te iepazināmies ar mācību iestādi, kas īsteno lauksaimniecības, būvniecības, auto nozares u.c. izglītības programmas, te apgūst zirgkopja, zivju audzētāja profesiju.

Apmeklējām trīs fermas, govju, kazu, redzējām lauksaimnieku plānveidīgo darbu. Mums bija iespēja uzdot jautājumus tieši fermeriem, mācībspēkiem, iepazinām igauņu kolēģu pieredzi, kā attīstīt lauksaimniecības jomas izglītības programmas, veidot izglītojamajiem prasmes uzņēmējdarbībā.

Notika praktiskās nodarbības ar igauņu studentiem, kurās jaunieši strādājot grupu darbā, deva atbildes uz jautājumiem par uzņēmējdarbību lauksaimniecībā.

Darbs projektā turpinās, tagad DBT komanda veic aktivitāšu apkopojumu, lai kopā ar igauņu kolēģiem varētu izstrādāt metodiskos ieteikumus uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanai lauksaimniecībā. Maija beigās igauņu kolēģi apmeklēs Daugavpils būvniecības tehnikumu.

Izsakām lielu paldies Olustveres pakalpojumu un lauku ekonomikas tehnikuma direktoram Arnoldam Pastakam, mācību daļas vadītājam Edgaram Lepmanam, projektu vadītājai Marikai Šadeiko par silto uzņemšanu un plašo programmu visas nedēļas garumā.

 
Sagatavoja:
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs
 
Informācija par projekta aktivitātēm Olustveres pakalpojumu un lauku ekonomikas tehnikuma mājas lapā:https://www.olustvere.edu.ee/et/uudised/kulas-kolleegid-daugavpilsi-ehituskolledzist
« atpakaļ