Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

2. vieta Vēstures olimpiādē Daugavpils pilsētā un uzaicinājums uz valsts posmu!

11.01.2022
 
Daugavpils būvniecības tehnikuma grupas 3-04 (arhitektūras tehniķis, gr. audzinātāja I.Kriškijāne) audzēkne Anastasija Vinogradova piedalījās arī Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību un pašvaldībām organizētajā valsts Vēstures 28. Olimpiādē. Olimpiādes tēma: Demokrātija un autoritārisms Rietumeiropā un Latvijā 1918.-1939. gads. Olimpiādes 2. posms notika 9. decembrī, tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni, darba ilgums - līdz 120 minūtēm. Dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtēja elektroniski valsts olimpiādes žūrijas komisija, kuras sastāvā ir izglītības iestāžu vēstures skolotāji.

Anastasija ieguva 2.vietu starp 62 dalībniekiem Daugavpils pilsētā un tika uzaicināta valsts posmam, kurš šobrīd tiek plānots klātienē Rīgā!

Olimpiādes dalībniekiem bija iespēja attīstīt dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” standartā noteiktās zināšanas, prasmes un iemaņas, sekmēt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības izveidi, attīstīt izpratni par pasaules, Eiropas un Latvijas vēsturiskās attīstības problēmām, radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes, veicināt izglītojamo prasmes darbam ar dažādiem vēstures avotiem, kartēm un statistiku.

Valstī piedalījās 959 dalībnieki, maksimālais punktu skaits 106,0 no 122,0. Vidējais punktu skaits valstī 70,8. Anastasija ieguva 93 punktus. Vidusskolas olimpiādes temats ietver demokrātijas un autoritārisma kā politisko režīmu analīzi, režīmu radīto seku izpratni, faktu un jēdzienu interpretēšanu, darbu ar vēstures avotiem. Uzmanība tiks pievērsta arī personībām un viņu sociālpolitiskajām aktivitātēm.  

Priecājamies par Anastasijas panākumiem un vēlam veiksmi nākamajā kārtā!

 

Sagatavoja:

Vēstures un sociālo zinību skolotāja N. Leončuka

« atpakaļ