Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Kvalitatīvākai mācību procesa norisei Ceļu būves jomā Tehnikums saņēma digitālo mācību līdzekli

07.12.2021
 

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta SAM 8.5.2. “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” tika tulkota mācību grāmata “Strasen-und Tiefbau” (2018.g.) no vācu valodas un izveidots digitāls mācību līdzeklis (grāmata) “Ceļi un inženierbūvniecība”, kas kalpos par izcilu atbalstu mācību procesa nodrošināšanai un moduļu satura kvalitatīvākai apguvei tādās kvalifikācijās kā Transportbūvju būvtehniķis, Ceļu būvtehniķis, Bruģētājs u.c., kā arī citu radniecīgo izglītības programmu satura apguvei.

Daugavpils būvniecības tehnikums pateicoties minētā projekta atbalstam ieguva patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā) četrus šī digitālā mācību līdzekļa eksemplārus, kas ļaus pedagogiem pilnvērtīgāk pasniegt un izglītojamajiem kvalitatīvāk apgūt to moduļu programmas. Digitālais mācību līdzeklis tiks uzstādīts uz četriem datoriem, kur būs nodrošināta piekļuve pedagogiem un izglītojamajiem.SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Informācija par projektu:
visc.gov.lv/


Sagatavoja:
O.Soročina
Direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā

« atpakaļ