Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Daugavpils būvniecības tehnikumā norisinājās kārtējā Konventa sēde

16.11.2021
Šogad apritēja jau 6 gadi, kā Tehnikumā tika izveidota šāda padomdēvējinstitūcija, kuras mērķis ir veicināt Tehnikuma attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši darba tirgus prasībām. Konventa padomnieki sniedz atbalstu un priekšlikumus par Tehnikuma attīstības virzieniem, iesaka un sniedz padomus, kuros virzienos no darba devēju skatpunkta, būtu jāattīsta izglītības programmas.
16.11.2021 ZOOM platformānotikusi Daugavpils būvniecības tehnikuma Konventa kārtējā sēde un Konventa priekšsēdētāja un Konventa priekšsēdētāja vietnieka ievelēšana, izmantojot E-Sēdes darba formātu. Galvenie jautājumi šoreiz ir bijuši Konventa sešu gadu darbības analīze, Konventa priekšsēdētāja un Konventa priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, Tehnikuma 2020./2021.mācību gada darbības rezultātu analīze un 2021./2022.mācību gada prioritāro attīstības virzienu un mērķu saskaņošana. Esam gandarīti par to, ka Konventa sastāvā ir iesaistījušies gan darba devēji no Būvniecības nozares (SIA XTM), Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares (Moller Baltic Import SE) un Lauksaimniecības nozares (Lauksaimniecības un industriālās tehnikas tirgotāju asociācija), uz arī no Latgales plānošanas reģiona, Daugavpils pašvaldības un Izglītības un zinātnes ministrijas. Šo nozaru kvalifikāciju attīstība ir iekļauta Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģijā līdz 2027.gadam. 
Sēdes gaitā notika priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vēlēšanas, un ar lielāko prieku vēlamies sveikt mūsu Konventa priekšsēdētāju- Jāni Lāčplēsi (Daugavpils pilsētas domes deputāts) un Konventa priekšsēdētaja vietnieku- Aigaru Laurinoviču (Lauksaimniecības un industriālās tehnikas tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs), kuri nākamo trīs gadu laikā vadīs mūsu Konventa darbību.
Jau sēdes nobeigumā, diskutējot par 2021./2022.m.g. prioritātēm un Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2022.gadam precizējumiem, Konventa jaunais sastāvs ieteica turpināt iesākto darbu IPĪV_Višķi attīstības virziena un saskaņoja Tehnikuma attīstības redzējuma precizējumu, kā arī izteica priekšlikumu panākt Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesiju popularizēšanu Latgalē un sadarbības veicināšanu ar darba devējiem, un novelēja sasniegt izvirzītos mērķus šim mācību gadam.
 
Pateicamies par Konventa padomnieku brīvprātīgu un jēgpilnu iesaisti Tehnikuma darbības un attīstības plānošanā! Uz sadarbību arī turpmāk.

« atpakaļ