Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

16.11.2021
 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Daugavpils būvniecības Tehnikumā profesionālās pilnveides programmā “Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai “ mācās 29 dalībnieki un tika izveidotas 2 mācību grupas, ar klātienes un neklātienes izglītības ieguves formu.
Klātienes grupas dalībnieki drīzumā apgūs, bet neklātienes grupas  dalībnieki jau sekmīgi apguva  izglītības programmas priekšmetus “Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai” un “Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā”. Tika pilnveidotas dalībnieku zināšanas par attālinātām mācību metodēm un prasmes tās pielietot praksē, izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā un attālināto mācību organizēšanā. Mācību laikā tiek izmantotas prezentācijas, demonstrēšana, diskusijas, darbs ar tekstu, patstāvīgais darbs, grupas darbs. Programmas ietvaros tiek apgūstamas arī tādas tēmas, kā “Labvēlīgas mācību vides psiholoģija” un “Digitālā satura veidošana”. 

Lai veiksmīgas mācības arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja Pieaugušo izglītības centrs

« atpakaļ