Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Pedagogi iepazīstas un apgūst dažādas pieejas integrētā satura izstrādei

27.10.2021
2021.gada 27.oktobrī Daugavpils būvniecības tehnikums organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu pedagogu sadarbība kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā” 2.daļu.
Seminārā piedalījās vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu pedagogi no dažādām Latvijas izglītības iestādēm: Rīgas Celtniecības koledžas, JAK Barkavas struktūrvienības, Rīgas Valsts Tehnikuma, Ventspils Tehnikuma, Saldus tehnikuma DDMV Saules skolas, Rēzeknes tehnikuma, Pelēču pamatskolas, Kalupes pamatskolas.
Seminārā runājām par integrētā satura izstrādes iespējām, par ieguvumiem un metodēm strādājot un izmantojot integrēto pieeju.  Daugavpils būvniecības tehnikuma pedagogi dalījās ar vispārizglītojošo priekšmetu un profesionālo priekšmetu integrēto stundu piemēriem.
Būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotājs E.Ļehovs stāstīja par moduļa “Flīzēšana” saturu, tā apguvi un kā to ir iespējams apgūt sadarbojoties ar dažādu priekšmetu pedagogiem.
Fizikas skolotājs P.Kalvāns un Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas vadītājs N.Bulis runāja par zināšanām, kas ir nepieciešamas flīzētājam no fizikas un inženierkomunikāciju tehniķa viedokļa. Tika stāstīti konkrēti piemēri, kur praktiski ar to varam sastapties.
Profesionālās izglītības skolotāja M.Grigorjeva stāstīja par sabiedrības un cilvēka drošības jautājumu nozīmīgumu darbojoties flīzētāja profesijā. Savukārt sporta skolotājs E.Baltacis runāja par to, kas ir jāņem vērā, lai speciālists – flīzētājs nenodarītu sev pāri ceļot dažādus smagumus u.c., kādi vingrojumi var palīdzēt uzturēt sevi labā fiziskā formā, lai pēc 10 gadiem nevajadzētu griezties pie mediķiem pēc palīdzības ar muguras vai locītavu sāpēm.
Izglītības metodiķe E.Drelinga kopā ar matemātikas skolotāju N.Solovjovu piedāvāja iepazīties ar izstrādātiem matemātikas uzdevumiem, kas palīdz attīstīt matemātisko domāšanu, risināt aprēķinu uzdevumus, kas rodas plānojot flīzēšanas darbus, izpildot noteiktu pasūtījumu.
Profesionālās izglītības skolotāja T.Cveka un J.Trofimova apkopoja materiālu, ko parādīja prezentācijā saistībā ar tehniskajiem zīmējumiem, būvniecības rasējumu nolasīšanas kompetencēm flīzētājiem. Tika sniegti Daugavpilī atpazīstamu jauno būvobjektu piemēri, kur ir projekta stadijā redzams, kas ir jāzina flīzētājam, lai varētu izpildīt projektā iecerēto.
Citu skolu pedagogi bija gandarīti dzirdēt un redzēt piemērus integrētajai pieejai un pateicās par iespēju piedalīties semināra 2.daļā.

Sagatavoja:
Jolanta Savvina
Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja 
« atpakaļ