Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Noslēgušies profesionālās pilnveides kursi

01.11.2021

01.11.2021. noslēgušies profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Daugavpils būvniecības tehnikumu 108 stundu kursos pārstāvēja latviešu valodas un literatūras skolotāja N. Nagle un izglītības metodiķe E. Drelinga.

Mācību ietvaros tika paplašinātas zināšanas un veidotas prasmes mācību stundu plānošanas, vadīšanas, vērošanas un kvalitātes veicināšanas jomā. Tika runāts par mācību un audzināšanas darba prioritātēm (Skola 2030), analizēti mācību stundas elementi un piemēri, saistībā ar pedagogu profesionālās darbības kritērijiem, atkārtoti mācību stundu plānošanas didaktiskie modeļi un Blūma/Solo taksonomija, tika stiprināta un aktualizēta  pārliecība par diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas iespējām un nozīmi mācību un audzināšanas darbā. Liela uzmanība tika veltīta savstarpējai mācību stundas vērošanai, stundas transkripcijai, spoguļanalīzei un produktīvai, izaugsmi veicinošai sarunai ar pedagogu.

 Kursu programmu sagatavoja un īstenoja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra docētāju un praktiķu komanda.

Apgūtas un padziļinātas zināšanas palīdzēs organizēt veiksmīgāku pedagogu sadarbību mācību procesa uzlabošanai.

Sagatavoja:

N.Nagle, E.Drelinga

« atpakaļ