Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu pedagogu sadarbība kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā

13.10.2021
 

2021.gada 13.oktobrī Daugavpils būvniecības tehnikums organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu pedagogu sadarbība kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā” 1.daļu.

Pasākums notika ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, izprast integrētā mācību procesa principus, to izmantošanu mācīšanas un  mācīšanās procesā. 

Seminārā piedalījās Daugavpils būvniecības tehnikuma, Daugavpils tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Ventspils tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola, pedagogi un izglītības metodiķi. Seminārs notika gan klātienē, gan attālināti.

Semināra laikā tika izskatīta integrētās pieejas būtība profesionālajā izglītībā, apskatīti integrēšanas veidi, to izvēle atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tika runāts arī par to, kas ir jēgpilna mācīšanās, kādas ir vērojamas izmaiņas mācību procesā, ieviešot integrēto pieeju, kādām ir jābūt skolotājam nepieciešamajām zināšanām integrētā mācību procesa īstenošanai.

Daugavpils būvniecības tehnikuma vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu pedagogi stāstīja par sadarbības idejām un rādīja dažādus praktiskus piemērus, kas jau ir izstrādāti. Pedagogi uzskata, ka izstrādājot integrēto mācību saturu, ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai pedagogu starpā, jāpārzin gan moduļu, gan arī vispārizglītojošo priekšmetu sasniedzamie rezultāti.

Citu skolu pedagogi bija gandarīti dzirdēt un redzēt piemērus integrētajai pieejai un pateicās par iespēju piedalīties semināra 1.daļā. Semināra 2.daļa notiks 27.oktobrī, ZOOM platformā, kurā apskatīsim citu pedagogu praktiskus piemērus integrētajai pieejai mācību īstenošanā.

Sagatavoja:

Jolanta Savvina

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja

 

« atpakaļ