Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Apstiprināts Nordplus projekts

13.05.2021
 

Nordplus programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Programmas aktivitātes īsteno sadarbībā starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām, atbalstot projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Daugavpils būvniecības tehnikums sadarbībā ar Olustveres Pakalpojumu un Lauku Ekonomikas skolu Igaunijā programmas ietvaros plāno īstenot projektu “Uzņēmējdarbības prasmes izglītojamo nodarbinātības veicināšanai”. Projekta ietvaros tiek plānotas ar lauksaimniecības izglītības programmās iesaistīto skolotāju un citu pedagoģisko darbinieku apmaiņas vizītes. Projekta mērķis ir noskaidrot uzņēmējdarbības prasmju integrēšanas veidus un iespējas lauksaimniecības mācību programmā, lai uzlabotu profesionālās izglītībā iesaistīto nodarbinātību. Projektam izvirzītā mērķa sasniegšanai sadarbība starp Latvijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestādēm pamatojas uz līdzīgajām lauksaimniecības nozarēm, kas ir attīstītas abās valstīs, līdzīgo izglītības programmu piedāvājumu un atšķirīgo pieeju lauksaimniecības mācību programmu īstenošanai. Abu izglītības iestāžu pieredzes integrēšana palīdzēs uzlabot lauksaimniecības programmu kvalitāti un nodrošināt veiksmīgāku iekļaušanos darba tirgū. Projektu finansē Zviedrijas Augstākās Izglītības padome un tā  aktivitātes plānots sākt īstenot 2021. gada septembrī.

Plašāku informāciju par Nordplus programmu un citiem apstiprinātajiem projektiem skatīt

šeit

 

Sagatavoja

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

projekti@dbt.lv

 

« atpakaļ