Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Daugavpils būvniecības tehnikums iekļauts UNESCO katedras Daugavpils Universitātes starptautiskajā tīklojumā

30.04.2021

Daugavpils būvniecības tehnikumā tika veikts pētījums, ar mērķi noskaidrot, kā veidojas dzīvei noderīgu un ilgtspējību veicinošu vērtību sistēma mācību laikā. Izglītojamie tika aicināti aizpildīt anonīmu anketu interneta vidē, kurā vajadzēja nosaukt savas labākās personīgās īpašības un atbildēt uz jautājumiem par godīgumu, izpalīdzību un doto solījumu pildīšanu.

Aptaujas rezultāti parāda, ka visvērtīgākās personiskās īpašības izglītojamo izpratnē ir labsirdība, izpalīdzība un laipnība. Svarīgi ir uzsvērt, ka izglītojamo uzskati par atbildību pret citiem un godīgumu mainās izglītības ieguves laikā. 1. un 2. kursa izglītojamajiem šīs vērtības nešķiet tik būtiskas, bet 3. un 4. kursa izglītojamie jau pārliecinoši tās atzīst par nozīmīgām vērtībām, kas varētu viņiem palīdzēt arī veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Pētījuma rezultāti ir publicēti starptautiskā žurnālā “Journal of Teacher Education for Sustainability”, kuru koordinē UNESCO katedra Daugavpils Universitātē. Žurnāls ir iekļauts vairākās datu bāzēs un tam ir augsta citējamība.

Daugavpils būvniecības tehnikums ir iekļauts UNESCO katedras Daugavpils Universitātē starptautiskajā tīklojumā kā viena no pasaules izglītības iestādēm, kurā tiek veicinātas ilgtspējīgas attīstības idejas.

Ar pilnu žurnāla rakstu var iepazīties Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēkā un arī tiešsaistē.

Sagatavoja

Elga Drelinga

Liene Briede

« atpakaļ