Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Daugavpils būvniecības tehnikumam piešķirta Erasmus akreditācija 2021.-2027. gadam

29.03.2021
 

Tehnikumam ir piešķirta akreditācija divās izglītības mācību jomās: profesionālajā izglītībā un skolu izglītībā. Lai iegūtu akreditāciju izglītības iestādei ir jāpiedalās Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā konkursā un jāpierāda iestādes starptautiskās attīstības stratēģijas atbilstība izglītības iestādes vajadzībām un iespējām, kā arī saskaņotība ar  Erasmus+ programmas prioritārajiem virzieniem. Programmas prioritātes 2021.-2027. gadā ir saistītas ar iekļaušanu un daudzveidība, digitālo pārveidi, vides un klimata pārmaiņu novēršanu un līdzdalību demokrātiskajos procesos.

Erasmus akreditācija apliecina izglītības iestādes spējas īstenot augstas kvalitātes mobilitātes un sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties programmas atbalstam mobilitātes projektiem. Jaunajā plānošanas periodā tiek piedāvāts īstenot mobilitātes ne tikai Erasmus + programmas valstīs, t.i. Eiropas Savienībā, bet arī Partnervalstīs, piemēram Gruzijā, Moldovā, Kazahstānā, Krievijā, Baltkrievijā, Kanādā, ASV, Austrālijā u.c. Akreditētās izglītības iestādes mobilitātes var īstenot ilgāku laika periodu (līdz pat 24 mēnešiem) un netiek ierobežots pieteikto mobilitāšu dalībnieku skaits.

Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju.

 

Sagatavoja:

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

projekti@dbt.lv

« atpakaļ