Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Apkopota skolotāju pieredze jaunā izdevumā

10.03.2021
 

Lasīšanu var raksturot, kā sociālu fenomenu, kas zināmā mērā vieno cilvēci: līdz 90% informācijas cilvēks iegūst lasot – lasot grāmatas, žurnālus, blogus. Tas nozīmē, ka sekmīgai komunikācijai ir vajadzīga teiktā vai rakstītā teksta izpratne. 2019./2020.mācību gadā Valodu un literatūras mācību jomas metodiskajā komisijā pedagogi vienojās par tekstpratības veidošanās veicināšanas iespēju apkopošanu. Sadarbībā tika izveidota metodiskā grāmata: TEKSTPRATĪBAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA LATVIEŠU, ANGĻU UN VĀCU VALODAS STUNDĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ. PRAKTISKĀ PIEREDZE: DARBA LAPAS UN KOMENTĀRI. Metodiskās komisijas vadītāja Natālija Nagle grāmatā piedāvā iespēju:

1)      iepazīties ar tekstpratības jēdzienu metodiskajā un zinātniskajā literatūrā;
2)      analizēt tekstpratības veidošanas veicināšanas īpatnības profesionālās izglītības iestādē;
3)      sistematizēt iegūtās zināšanas.

Savukārt, pedagogi: Natālija Nagle, Ārija Šumeiko, Aļona Ņikitina, Gunta Šukurova, Liene Briede, Nataļja Golubeva, Tatjana Ivanova un Natālija Andrejeva, piedāvā risinājumus, kā iegūtās zināšanas iespējams pielietot praktiskajā darbā, strādājot ar topošajiem apdares darbu tehniķiem, ēku būvtehniķiem, automehāniķiem, ceļu būvtehniķiem, interjera dizaina speciālistiem, inženierkomunikāciju tehniķiem. Apkopotās darba lapas var tikt izmantotas individuālajam un grupu darbam latviešu, angļu un vācu valodas stundās.

Materiāls pieejams tehnikuma bibliotēkā un sadaļā metodiskās izstrādnes.

Pateicība pedagogiem par ieguldīto darbu!

Sagatavoja:

Elga Drelinga

Izglītības metodiķe

 

« atpakaļ